...

De urgentie om te hervormen was en is er. Daar is iedereen van overtuigd. Toch is veranderen moeilijk. Zeker als het in je eigen achtertuin is, of als materniteiten zouden moeten sluiten, of je eigen ziekenhuis geraakt wordt. Een krachtdadige veranderingsmanagement-minister die dit uitvoert, wens ik ons toe, één die zich niet laten afschrikken door de eerste die roept dat hij dit alles liever niet in zijn achtertuin wil.