...

Als de verschillende instanties naar elkaar wijzen en te weinig middelen hebben voor controle, staat de patiënt er dan alleen voor? Vind je de info over schorsingen op de website van de Orde? Neen, de privacy van de arts primeert op het welzijn van zijn/haar hele patiëntenbestand...