...

"Laat je niet dwingen om collusies te sluiten of medische beslissingen te tekenen waar je als arts niet achter staat. Zeker als je vindt dat ze medisch-wetenschappelijk, juridisch en/of ethisch niet correct zijn. Ook al werk je in ondergeschikt verband en heb je nog een stagemeester of medisch directeur boven je."