...

De Waalse minister-president, Elio Di Rupo (PS), en de Waalse minister van Economie Willy Borsus (MR) brachten op 22 september een bezoek aan Trooz in de provincie Luik. Ze waren aanwezig bij de levering van de eerste containers bestemd voor commerçanten en zelfstandigen die getroffen weden door de overstromingen in juli. Davide Celestri, een van de 56 huisartsen die slachtoffer werden van de overstromingen in het Waalse Gewest, voert momenteel praktijk in zo'n container. Op 14 juli werden zijn huis en praktijk overspoeld door de ontketende Vesder. De afgelopen twee maanden deed de huisarts veel huisbezoeken, maar werkte hij ook in geïmproviseerde praktijken buiten Trooz. Via een buur kwam hij te weten dat de Waalse overheid 750 containers ter beschikking stelt aan zelfstandigen en commerçanten. Het initiatief kadert in het herstelplan van de Waalse regering, die mensen wil ondersteunen bij hun professionele activiteiten in de provincies die door de ramp zijn getroffen. Dr. Celestri stuurde zijn verzoek door naar het gemeentebestuur van Trooz, dat vervolgens aanklopte bij de Waalse overheid. Een week later stond een container in zijn tuin, de kosten gedekt door de Waalse overheid. Dr. Celestri moest nog een verzekering afsluiten om eventuele diefstal of mogelijke schade aan de container tijdens de drie maanden huur te dekken. "Ik ontdekte ook de 'gewaarborgd inkomen'-verzekering die van pas komt als een verzekerde door ziekte of ongeval niet kan werken. Maar ik moet er nog over nadenken, want die verzekering is heel duur." "De container is heel basic, maar het is hulp die je niet kunt weigeren", getuigt Davide Celestri. "Deze con- tainer laat mij toe om na twee in- gewikkelde maanden mijn activiteiten opnieuw in Trooz te concentreren." Met basic bedoelt de huisarts: de container heeft een elektrische aansluiting en verwarming en is behoorlijk ruim. "Dat volstaat om consultaties te houden. Maar zoals huisartsen weten, heb je voor patiënten meer nodig dan een spreekkamer. Je hebt minstens ook een wachtkamer en een toilet nodig. De module die is opgezet door het Rode Kruis in Chaudfontaine, waar ik de afgelopen maanden consultaties hield, was voldoende uitgerust. Maar met de winter in aantocht, kan ik tegen mijn patiënten niet zeggen dat ze buiten moeten wachten. Dat zou deontologisch discutabel zijn. Dat zijn problemen die ik nog moet oplossen." Davide Celestri vervolgt: "Een vriend en voormalig militair die de Balkan-oorlog heeft meegemaakt, kwam helpen. Hij zei dat de schade die hij in de regio zag, erger was dan sommige dingen die hij had gezien in Joegoslavië. Ik heb veel patiënten met een posttraumatische stressstoornis. Een maand lang zag ik alleen die patiënten en nu opnieuw. In de huidige werkomstandigheden heb ik soms het gevoel dat ik een oorlogsarts ben. Misschien moet de deontologie alleen gelden wanneer de omstandig- heden het toelaten..." De huisarts herinnert zich die woensdag 14 juli nog levendig. "Precies om 12u05 begon het water te stijgen. Binnen 30 minuten stond het water in huis een meter hoog. In de volgende uren steeg het water tot twee meter en zestig cm hoog. Ik zat thuis met mijn echtgenoot tot vrijdag 16 juli. De hulp geraakte niet tot bij ons, de stroming van de Vesder was te sterk, het was te gevaarlijk. Dus probeerden we onze dierbaren gerust te stellen en wachtten we op hulp. We sliepen natuurlijk niet. Het is heel slecht voor een mens om zo lang onder stress te staan. Ik heb tijd nodig gehad om te verwerken wat er was gebeurd. Ik deed beroep op een psycholoog. Ook de andere huisartsen in de stad hebben me geholpen, vooral met donaties. Ik zag twee weken geen patiënten omdat ik in shock was, maar ik wilde mijn patiënten zo snel mogelijk terugzien. De consultaties met getroffen patiënten waren ook voor mij therapeutisch omdat we ervaringen konden delen. Je kan stellen dat de catastrofe tot een nieuwe relatie leidde met mijn patiënten." Ondanks de schok die de overstromingen teweegbracht, denkt de huisarts er niet aan om Trooz te verlaten. "Trooz is mijn stukje paradijs. Het risico op een nieuwe overstroming is klein, maar toch overwegen we om het letterlijk hogerop te zoeken."