...

De jonge arts-ondernemer is, samen met zijn businesspartners, volop bezig met de ontwikkeling van het digitale platform Netic Health waar patiënten persoonlijk worden begeleid. "Ik geloof enorm in het samenbrengen van verschillende competenties en digitale geneeskunde. Op dat vlak staat men in de VS echt wel open voor innovatieve ideeën." "Ik ben naar de VS gekomen met een studentenvisum en een beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF) van professor Boulpaep ( een babbel met deze eminente arts heeft u nog tegoed EB). Ik heb in Berkeley een jaar translation medicine gevolgd, vooral om te leren hoe je technologie van het labo en/of ideeën naar patiënten kunt brengen. Die intersectie van geneeskunde, wetenschap en technologie heb ik altijd boeiende materie gevonden en daar wil ik mijn carrière ook verder in uitbouwen", start Mathias Vissers zijn verhaal. Dat hij niet geopteerd heeft voor ingenieursstudies maar voor geneeskunde, verklaart hij door zijn ouderlijk milieu. Vader Eugene Vissers is zelf arts (zie AK 2646), Mathias' mama is verpleegster. "Dan word je van nature in die richting gestimuleerd. Sowieso was ik als kind al megahard geboeid door hoe onze hersenen werken en hoe je hersengolven kan omzetten naar robots, maar ik zag mezelf evengoed uitvinder worden." Zijn jaar in Californië (en vandaag nog meer) deed de jongeman beseffen hoezeer er zich in dit land kansen op het vlak van digitale geneeskunde aandienen. "Ik denk sowieso dat we af moeten van episodische geneeskunde waarbij een patiënt zich bij een arts meldt als hij of zij een probleem heeft. Dat is niet alleen een heel dure manier van geneeskunde bedrijven, het is ook inefficiënt. Ik zie veel meer brood en toekomst in asynchrone en digitale geneeskunde. Zulke digitale geneeskunde kan dan als een klinisch gevalideerd medicijn werken, met een voorschrift voor een digitale interventie in plaats van een pilletje. Nu al vind je in de VS formules waarbij patiënten artsen via sms contacteren en geholpen worden - waarbij artsen trouwens ook vergoed worden. Covid heeft terzake als een catalysator gewerkt: medische en paramedische begeleiding vanop afstand wordt hier nu ook terugbetaald." Mathias verwijst bijvoorbeeld naar allerlei drempelverlagende digitale platforms zoals Teladoc of voor thematieken als stoppen met roken, diabetes-preventieprogramma's of erectiestoornissen waar arts en patiënt mekaar vinden. "Belgische collega-artsen staan daar veel sceptischer tegenover." Hij is zich heel goed bewust dat de VS inzake gezondheidspreventie alles- behalve een goed voorbeeld zijn. "Maar voor nieuwe ideeën en initiatieven staat men hier wel degelijk open." Het vertaalt zich ook in een plejade aan start-ups op diverse terreinen. "Je moet heel goed weten waar je als jonge start-up over x aantal jaar wil staan, maar evengoed wat je morgen moet doen. En tegelijkertijd moet je ook flexibel zijn en je idee constant finetunen."Net zozeer als hij overtuigd is van een digitale toekomst voor de geneeskunde, gelooft Mathias Vissers dat lichaamsbeweging een oplossing kan bieden voor heel veel medische indicaties. "Dagelijks een half uurtje gaan wandelen kan soms beter werken dan bloeddrukverlagende medicatie. Toen ik nog in België studeerde, was ik wat gefrustreerd dat men het op de cardiovasculaire afdeling nauwelijks had over beweging." Maar de combinatie van beide basisideeën leverde wel de bouwstenen voor de creatie van een eigen digitaal platform. " Netic Health wil zo'n digitaal platform worden voor fysical health en fysical therapy. We zien dat heel breed: iemand heeft kine nodig na een beroerte, een ongeval of omdat hij of zij een enkel heeft omgeslagen. In eerste instantie hebben we ervoor gekozen om semi-recreatieve lopers, die in de VS klassiek moeite hebben om een juiste kine te vinden, in contact te brengen met kinesisten die net gespecialiseerd zijn in het behandelen van lopers." En hoe gaat dat dan concreet? "Eenmaal geconnecteerd spreken beide virtueel met mekaar af (via video, chat of app), dan volgt de diagnose, wordt een behandelingsplan opgesteld en krijg je eventueel zelfs tips over loopschoenen enzomeer. Nadien wordt een soort continuë (na)zorgrelatie gecreëerd - dat kan perfect digitaal gebeuren via de app die we aan het bouwen zijn. Veel lopers gebruiken immers diverse gespeciaiseerde apps en die data kan ook de kinesist inkijken, evalueren en gebruiken om zelfs proactief te polsen hoe het gaat. Die (na)zorg, waarbij de kinesist meer een coach wordt, geeft de patiënt alvast een gevoel dat er iemand vanop afstand met hem of haar bezig is. Sinds covid wordt dit soort zorg in de VS ook terugbetaald." Heel typisch voor een jonge start-up is dat het initiële idee in de loop van het proces wel durft te veranderen. "Als je luistert naar artsen hoor je één zijde van de medaille, maar patiënten en kineisten signaleren vaak heel andere problemen of noden. Dat was best leerrijk. Daarnaast, door mijn achtergrond als arts kan ik heel goed communiceren met onze kines, dat is veel minder bij mijn co-founders die geen medische background hebben." Wij zijn intussen een soort AirBnb geworden om de juiste kinesist te vinden, luidt het. "We focussen nu op drie regio's: Californië waar we gestart zijn, New York waar heel veel lopers wonen, en staten waar kinesisten ook patiënten uit andere staten mogen bedienen. Dat laatste is typisch voor de VS: de regels zijn in elke staat anders, daar moeten we ook rekening mee houden." Mathias Vissers is als student naar Amerika gekomen, intussen heeft hij een werkvergunning voor drie jaar om zijn start-up uit te bouwen. "Het is best spannend. Als we er in slagen om van de 350.000 dollar investeringen die we al hebben opgehaald twee miljoen te maken, kan ik een green card als investeerder krijgen. Ook dat is typisch Amerika: wie hier succesvol is, krijgt kansen." "Het maakt dat ik me met de dag minder arts voel en steeds meer ondernemer word", erkent hij. "Maar aan plannen geen gebrek. We zouden op termijn ons platform ook voor andere problematieken rond beweging en revalidatie (denk aan een tenniselleboog of na een knieprothese) willen openstellen en uit- bouwen. En tegelijk droom ik ervan om mijn medische achtergrond op Netic Health een plaats te geven en daar een stuk medische basiseducatie uit te bouwen. Zo'n rol van educator, ook om de volgende generatie in België bewust te maken van de mogelijkheden van innovatie, zou ik ook heel graag op me nemen."