...

Bareket wordt vaak in één adem genoemd met andere van oorsprong Israëlische jazzartiesten. In zijn geval gaat die typering niet helemaal op. Bareket werd geboren in Jeruzalem, maar groeide op in Buenos Aires en Tel Aviv. Die verschillende invloeden zijn ook hoorbaar in zijn muziek.Het nomadische zijn is zelfs de inzet van zijn huidige album. "Sinds 2010 woon ik in New York, de enige plek ter wereld waar ik me echt thuis voel. Tegelijkertijd is men in Amerika op dit moment geobsedeerd door identiteit. Men wil weten waar je vandaan komt. Wat in mijn geval zeer moeilijk is. Dus beginnen mensen te gissen. 'Ben jij Braziliaan?' 'Griek?' 'Marokkaan?' Als mens en als artiest kan je daar dan op twee manieren mee omspringen: in een identiteitscrisis belanden, of die identiteitscrisis tot motor maken van je creatieve arbeid. Dat laatste probeer ik te doen. Wat zijn mijn wortels? Wat is mijn cultuur? Mijn moeder komt uit Argentinië. Haar ouders kwamen uit Marokko. Ik ben de vierde generatie op rij die verhuisd is. Ik kan jaloers zijn op mensen die bijvoorbeeld in New Orleans opgroeiden en die traditie met zich meedragen. In de aanloop naar dit album kwam ik echter tot het besef dat het loutere gegeven van in beweging te zijn, van nomadisch te zijn, de kern is van wie ik ben. Ik ben niet van één plek afkomstig, en dat is oké."