...

Elke infectie veroorzaakt een immunologische respons, verklaart de Brusselse prof. "De kwaliteit en de omvang van die respons evalueren is essentieel. Dat is trouwens de basis van het principe achter vaccinatie. Ik begrijp niet waarom men nog niet is overgegaan tot de ontwikkeling van een test die de antilichamen tegen SARS-Cov-2 in het bloed meet. Want dat is primordiaal om te weten wanneer de epidemie op de terugweg zal zijn, wanneer we de scholen weer kunnen openen en wanneer we weer met een gerust hart de straat op kunnen." Prof. Nathan Clumeck (foto) was als het ware de ontdekker van het aidsvirus in Afrika. Als emeritus ondersteunt hij nu het helpcenter over Covid-19 en denkt hij mee na over manieren om ons land vooruit te helpen in de strijd tegen corona. "We rijden nu blindelings. We hebben cijfers over het aantal besmettingen, maar dat is een grove onderschatting van het aantal mensen die daadwerkelijk met het virus in contact zijn geweest en die ervan genezen zijn. We weten hoeveel mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen en hoeveel overlijdens er te betreuren vallen. Maar daarbij vergeten we dat meer dan 85% van de besmette personen genezen. We hebben geen idee van de penetratiegraad van het virus in de algemene bevolking." Een serologische antilichaamtest kan soelaas brengen, dixit prof. Clumeck. "Duizenden Belgen hebben wellicht het coronavirus opgelopen zonder er zich bewust van te zijn. Ze dachten aan een banale verkoudheid of griep en zijn spontaan genezen dank zij een goede immunologische respons. Ze zijn dus niet meer besmettelijk en kunnen ook niet meer besmet raken, maar ze blijven wel thuis. Een serologische test kan hen geruststellen en tegelijk kunnen dan duizenden mensen wier werk essentieel is voor het functioneren van de maatschappij weer aan de slag. Wie nog niet besmet raakte en dus seronegatief is, moet wel thuisblijven en zich goed beschermen." Is de kostprijs van zo'n uitgebreide serologische test niet overdreven? "Ik denk van niet. Het gaat over 2,5 euro per test, misschien iets meer... Het is een Elisa-test - een welbekende technologie die geautomatiseerd verloopt. Belgische labo's kunnen die snel ontwikkelen en de techniek valideren", weerlegt prof. Clumeck. "Men zal misschien opwerpen dat dat geen prioriteit is en dat alle middelen moeten ingezet worden om de zieken te testen op de aanwezigheid van het virus, maar ik ben niet zo zeker dat alle labo's al verzadigd zijn. We hebben veel labo's in ons land. In het lastenboek van de ministeriële missie voor een verhoging van de PCR-tests, werden geen serologische tests opgenomen. Dat is in mijn ogen een vergissing." Welke cohortes zouden als eerste getest moeten worden om een reëel zicht te krijgen op de ijsberg van infecties? "Ik denk dat men moet beginnen met de zorgverstrekkers in de eerste lijn. Hoeveel van hen hebben een immuunrespons ontwikkeld na besmetting door een patiëntencontact of zonder dat ze het beseften door contact met één of meerdere asymptomatische dragers? Die 'SARS-Cov-2 seropositieven' zouden minder bang zijn om besmet te raken. En zij die seronegatief blijken, blijven zich beschermen met kennis van zake. Politie, ambulanciers, ander zorgpersoneel in de eerste lijn eveneens. Om een beeld te krijgen op niveau van de algemene bevolking, zou men kunnen starten met recente bloedgevers. Aan de hand van die steekproeven krijgt men een preciezer beeld van de penetratiegraad van het virus in de bevolking - de diepte van de ijsberg. Dat is een belangrijk gegeven voor de te nemen maatregelen inzake social distancing." Voor de sceptici heeft prof. Clumeck al een antwoord klaar. Je kan gewoonweg de immuunrespons niet negeren, zegt hij. "Toen we bij het begin van de epidemie antilichamen vonden in het bloed van aidspatiënten, wilde dat zeggen dat ze besmet waren, maar hun immuunrespons was ontoereikend en ze waren ten dode opgeschreven. Als we nu antilichamen voor SARS-Cov-2 in het bloed opsporen, betekent dat dat die mensen genezen zijn en niet langer een gevaar zijn voor hun omgeving, én dat we in staat zijn om het virus te overwinnen!"