...

Sedert het begin van de Covid-19-epidemie werden al meerdere risicofactoren achterhaald. Chinese vorsers hebben onlangs een nieuwe risicofactor ontdekt: de bloedgroep. Ze hebben eerst een groep van 3.694 niet-geïnfecteerde mensen in Wuhan onderzocht. 33,84% had bloedgroep O, 32,16% bloedgroep A, 24,90% bloedgroep B en 9,10% bloedgroep AB. In drie ziekenhuizen werden stalen afgenomen bij 2.173 patiënten die positief bleken te zijn op het virus. Van de 1.775 geïnfecteerde patiënten in het Jinyintan ziekenhuis in Wuhan zijn er 206 gestorven aan de ziekte. Van hen had 37,75% bloedgroep A, 26,42% bloedgroep B, 25,80% bloedgroep O en 10,03% bloedgroep AB. Een soortgelijke distributie werd teruggevonden bij 113 patiënten met Covid-19 in het Remnin ziekenhuis van de Universiteit van Wuhan en bij 285 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis van Shenzen. Bij meta-analyses van de gegroepeerde gegevens was het risico op Covid-19 20% hoger bij mensen met bloedgroep A dan bij mensen met een andere bloedgroep. Het verschil was significant. Het risico was echter 33% lager bij mensen met bloedgroep O dan bij mensen met een andere bloedgroep, opnieuw met een significant verschil. Het verschil bleef overeind na correctie voor de leeftijd en het geslacht. "Patiënten met bloedgroep A lopen dus een hoger risico op infectie met het SARS-CoV-2", schrijven de auteurs. Voorzichtigheid is echter geboden. Het verschil blijkt zeer klein te zijn, volgens viroloog Marc Van Ranst, en dat betekent niet dat je niet vatbaar bent voor het virus als je bloedgroep O hebt, en ook niet dat je altijd geïnfecteerd zult worden als je bloedgroep A hebt. Het betreft veeleer een tendens tot een hogere vatbaarheid of sterkere weerstand. MedRxiv 2020 - doi: 10.1101/2020.03.11.20031096