...

Ze includeerden 47 studies, die de bloeddruk bij kinderen monitorden in een algemene populatie behandeld bij kinderartsen. Alleen studies waarbij ieder kind drie metingen had gekregen, kwamen in aanmerking.In 2015 toonden de resultaten een prevalentie van zowat 4% bij kinderen op de leeftijd van zes jaar, en 3% op 19-jarige leeftijd. De hoogste prevalentie werd gemeten op 14-jarige leeftijd met een cijfer van 8%. Globaal kwam dat neer op een prevalentie van 4%. Er was een trend naar stijgende prevalentiecijfers tussen 2000 en 2015, met een relatieve toename van zowat 75%. Niet totaal onverwacht bestond er een correlatie tussen de bloeddruk en de BMI. In de hele groep van 47 studies vond men een prevalentie van 15% bij obese kinderen, versus 2% bij kinderen met een normaal lichaamsgewicht. Hoge bloeddrukwaarden op kinderleeftijd zijn gerelateerd aan essentiële hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen in het latere leven.Bij kinderen is de bloeddruk relatief onstabiel. Vandaar dat minstens drie metingen op aparte tijdstippen nodig zijn voor een betrouwbare diagnose, die vals-positieve resultaten beperkt. De variabiliteit verklaart volgens de auteurs in JAMA Pediatrics waarom sommige meta-analyses in het verleden opmerkelijk hoge prevalentiecijfers hebben gepubliceerd: ze includeerden ook studies die hyper-tensie diagnosticeerden op basis van slechts één meting. Men kon schattingen rond de 11% lezen, maar dat blijkt in het licht van de huidige meta-analyse overdreven.De American Academy of Pediatrics raadt aan de diagnose hypertensie pas te stellen als de bloeddruk bij de drie metingen hoger is of gelijk aan het 95ste percentiel. Dit geldt tot op de leeftijd van 13 jaar. Daarna gebruikt men de drempelwaarden voor volwassenen, maar drie aparte metingen blijven noodzakelijk. Bij kinderen ziet men de bloeddruk stijgen met de leeftijd en de lichaamslengte. De piekwaarde op 14-jarige leeftijd is een bekend gegeven. Adolescenten hebben wel vaker hoge bloeddrukwaarden, zeker tijdens perioden van snelle groei. De bloeddruk kan normaal worden in de latere adolescentie en op jongvolwassen leeftijd. Follow-up is noodzakelijk om persisterend hoge waarden te detecteren.