...

Hybride onderwijs beantwoordt precies aan de noden van een ruime studentenpopulatie. Sommige studenten zijn al zodanig gewoon aan deze nieuwe manier van les volgen dat het voor hen mogelijk zelfs een contraproductieve aanpassing zou betekenen om volledig terug te keren naar de oude toestand.Ook in moeilijke periodes die we allemaal kunnen doormaken biedt dit systeem zeker voordelen. Dat kan gaan van kleine zaken zoals problemen met het (openbare) vervoer tot meer ernstige zaken zoals langdurige ziekte, blessure of er mentaal onderdoor zitten.Al kan ik me inbeelden dat het aantal studenten dat op een vrijdagochtend de les bij zal wonen drastisch verminderd zal zijn. Dat is natuurlijk ook niet aangenaam voor professoren die graag wat publiek in de aula zien. Ook zou uitstelgedrag bij sommige studenten zo kunnen verergeren.