...

Wat staat onze patiënten te wachten, nu het huisartsentekort urgent voelbaar is? Worden huisartsen die blijven werken overspoeld? En geven ze er dan binnenkort ook de brui aan...?Hier en daar hoor je vertellen dat het verdwijnen van de hardwerkende soloarts het huisartsentekort in Vlaanderen in de hand werkt, maar het huisartsentekort is een dermate complex gegeven dat simpele slogans ons echt niet voorthelpen. Laat ons ophouden met op basis van de praktijkvorm een onderscheid te maken tussen collega's. Domus Medica is ervan overtuigd dat elke praktijkvorm zal blijven bestaan, maar de realiteit is dat er een verdere verschuiving zal komen naar samenwerking en groepspraktijken.