...

Door de invoering van het eGMD ontvangen de huisartsen alle vergoedingen in één keer, begin februari voor de GMD's van het jaar ervoor. Startende huisartsen hebben nog geen GMD's - ze moeten nu lang wachten voordat ze daaruit inkomen kunnen verwerven. "Ter compensatie komt er een vaste premie van 4.256 euro", weet Johan Blanckaert (Bvas). "Om daar recht op te hebben, moeten de jonge huisartsen wel een aanvraag indienen via ProGezondheid; de premie is gekoppeld aan de geïntegreerde praktijkpremie. De arts moet per prestaties werken - hij mag niet meer dan 30 dagen in de forfaitaire geneeskunde hebben gewerkt", vult hij aan. Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) schrijft de realisatie daarvan toe aan zijn voorganger, dokter Reinier Hueting. Het punt was al langer beslist maar is nu eindelijk in een KB-tekst gegoten, die nu eerst nog wel langs de ministerraad moet passeren. Over de details van de nieuwe geïntegreerde praktijkpremie moet de medicomut de knoop nog doorhakken. "Een aantal criteria worden geschrapt, bij andere wordt de drempel verhoogd", vertelt Roel Van Giel (AADM). "Wij hadden vooral vragen bij de drempel voor het medicatieschema. Met het Vidis-verhaal van het Riziv is het nu niet daarop dat huisartsen nog gaan inzetten. En wat is een verhoging van het vereiste aantal SumEHR's waard als niet meteen gekeken wordt naar de inhoud ervan? Het EMD genereert een SumEHR automatisch." Voor de specialisten komen er een aantal nieuwe nomenclatuurcodes die al goedgekeurd zijn door de TGR: OCT voor de oogarts, en de interventionele bronchoscopie. Een aantal prestaties die door verschillende specialisten worden verricht, zijn gelijkgeschakeld, zo meldt dokter Blanckaert.Dokter Gevaert vertelt verder dat de boordtabel van het akkoord artsen- ziekenfondsen is besproken. Positief is voor hem dat al heel wat punten uit het akkoord gerealiseerd zijn. Wel loopt de nomenclatuurhervorming achter op het schema. En Gevaert blijft zich ergeren aan de vaagheid van de zogenaamde 'transversale projecten'. Het geld - nog eens 20 miljoen in september, 80 miljoen op jaarbasis - verdwijnt alvast uit het budget van de verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies, stelt hij. Maar het is nog helemaal niet duidelijk waarvoor het precies moet dienen. Het is nu het Verzekeringscomité dat over deze budgetten mag beslissen. Daar zijn de zorgverleners erg versnipperd en bezitten de ziekenfondsen een feitelijk overwicht.