...

De eerste lijn zo toegankelijk mogelijk maken, is uiteraard essentieel. Maar doordat patiënten in de 'belendende percelen' - lees bij andere beroepen in de eerste lijn - vaak veel meer betalen, komen ze in de praktijk nogal eens onnodig bij de huisarts terecht. Het resulteert in huisartsen die steen en been klagen omdat ze (te) veel patiënten voor pietluttigheden over de vloer krijgen. 36% van de huisartsen en specialisten is het 'helemaal eens' met de klacht van de huisartsen dat ze 'overspoeld' worden. Meer dan een kwart is het er gewoon mee eens. Dat geldt a fortiori voor Nederlandstalige respondenten in de leeftijdscategorie tussen 41 en 60 jaar. Respectievelijk 42% is het 'helemaal eens' en 28% is het 'eens' met de stelling dat huisartsen 'overspoeld' worden. Bij het hele staal is 14% het daarentegen 'oneens' en 9% het 'helemaal oneens' met de premisse. Dat nogal wat huisartsen het somber inzien, blijkt ook uit andere antwoorden op deze peiling van Artsenkrant/ Le Journal du Médecin. Vandenbroucke maakte onlangs bekend dat er sinds 1 januari dubbel zoveel ingrepen mogen plaatshebben in het chirurgisch dagziekenhuis. De technologische evolutie laat dat toe en patiënten revalideren uiteraard liever thuis dan in het ziekenhuis. Op zich zijn heel wat artsen het eens met de uitbreiding. Een derde vindt het een 'goede' en 13% vindt het zelfs een 'zeer goede' maatregel. Toch is ook een derde er helemaal niet over te spreken. Ze bestempelen het als een 'slechte' (26%) tot 'zeer slechte' (6%) maatregel. In de gezondheidszorg hangt alles aan alles. De negatieve houding van heel wat artsen houdt allicht verband met het ontbreken van flankerende maatregelen. Want een uitgesproken meerderheid - 85%! - is het (helemaal) eens met de stelling dat een toename van het aantal ingrepen in het dagziekenhuis gepaard moet gaan met meer ondersteuning voor de eerste lijn en de huisartsen. Door de maatregel zullen immers meer patiënten het ziekenhuis sneller verlaten. Een verdubbeling van het aantal ingrepen in het dagziekenhuis verkort de gemiddelde verblijfsduur. Daardoor daalt de druk op het ziekenhuis. Op deze stelling reageerde men verdeeld. Meer dan vier artsen op de tien zijn het er (helemaal) mee eens, 17% heeft geen mening of blijft op de vlakte en iets minder dan 40% is het (helemaal) oneens met de stelling.