...

HAIO Overlegplatform (HOP) Huisartsen in opleiding (HAIO's) werden opgetrommeld om te helpen op verschillende plaatsen. We stelden ons flexibel op en werkten vaak extra uren om onze praktijkopleiders te helpen. Ook staan we zes maanden in het ziekenhuis, en hier hielpen we met man en macht om de nieuwe COVID-afdelingen te bemannen en de drukte op de spoedafdelingen te verminderen.De federale regering zal een com- pensatie voorzien voor de collega- assistenten in opleiding (ASO's) voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. De Vlaamse regering stelde een Relanceplan voor waarbij er geïnvesteerd zal worden in de zorgsector, hier wordt gesproken over het aantrekkelijk maken van de zorgsector en investeren in de woonzorgcentra. De huisartsen in opleiding werden in beide plannen niet genoemd en dreigen hierdoor vergeten te worden. Daarom vragen we om, net zoals onze collega's in de ziekenhuizen, eerlijk te worden gecompenseerd voor het extra werk dat we hebben verzet tijdens deze crisis.