...

Werknemers die tussen één en zes maanden arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn, en rugbelastend werk uitvoeren, komen in aanmerking voor een preventieprogramma lage rugpijn. Via dit programma kunnen werknemers gratis tot 36 sessies volgen in een erkend revalidatiecentrum. Wanneer toegepast, is dit een heel succesvolle interventie. Bijna 90% van de meer dan 10.000 werknemers die de afgelopen twaalf jaar dit programma hebben doorlopen, is succesvol gereïntegreerd. Maar dit revalidatieprogramma is zowel zeer succesvol als volkomen bekend. Het zou dus handig zijn, mochten onze collega's-huisartsen hun patiënten naar ons, arbeidsartsen, doorverwijzen voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een aanvraag tot reïntegratietraject.