...

Experts moeten de wetenschappelijke publicaties blijven opvolgen, en de veiligheid en effectiviteit van de vaccins blijven bewaken. De huisartsen moeten nagaan of hun patiënten veilig kunnen ingeënt worden tegen het virus, maar ze moeten vooral goede informatie geven. Covidvaccinatie is niet verplicht. Het vertrouwen van de bevolking in het vaccin zal de doorslag geven voor het welslagen van de campagne. Transparante communicatie door instanties als de Hoge Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is erg belangrijk. Artsen als individuen moeten echter volop hun rol spelen als medicus, communicator, health advocaat en expert. Daarnaast heeft "in het verleden het verstrekken van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad", stelt het advies verder. "Bijgevolg zal streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie die niet met de huidige stand van de wetenschap strookt."