...

Chemische stoffen staan hoog op de Europese agenda. Op nationaal niveau moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen het federale en regionale niveau hoe dit beginsel gehanteerd moet worden, en welke criteria gelden.In het senaatsverslag van 2018 werd al aanbevolen om bepaalde stoffen te verbieden in producten bestemd voor kinderen tot 3 jaar, zoals bisfenol in verpakkingen en speelgoed, en ftalaten in verzorgingsproducten. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn van oordeel dat t.a.v. chemische stoffen de kindnorm moet worden toegepast: als het veilig is voor kinderen, is het veilig voor iedereen. Volgens hetzelfde senaatsrapport moet België in Europa een voortrekkersrol spelen. Het nationale actieplan en de initiatieven van de Europese Green Deal creëren een window of opportunity die niet gemist mag worden. Daarbij moet België vooral trachten coherent te blijven met de doelstellingen van het nationale actieplan.Bovendien kan België de krachten bundelen met andere EU-lidstaten die de problematiek van hormoonverstoorders aanpakken, zoals Frankrijk, Zweden en Denemarken. België zal in 2024 het Europese voorzitterschap op zich nemen, een uitgelezen kans om dit dossier mee op te nemen in het programma en het resultaat van het Belgische beleid te presenteren.