...

Wij 'zijn ons brein' m+aar die hersenen zijn nergens zonder de hormonen die ten gronde ons gedrag beïnvloeden en mee aansturen hoe we denken en voelen, reageren en beslissen. Ze zetten de toon van het leven, van conceptie tot de laatste adem maar we begrijpen de taal van de hormonen nog maar gedeeltelijk. De bijbehorende wetenschappelijke bescheidenheid siert de aanpak van internist-endocrinoloog Max Nieuwdorp, verbonden aan het Amsterdamse UMC, die in Wij zijn onze hormonen het complexe verhaal van onze hormoonhuishouding schetst. Wetenschappelijk onderzoek, patiëntengetuigenissen en medische historie worden in dit toegankelijk boek aan elkaar geregen tot een fascinerend en veelzijdig verhaal, van chemische hormoonverstoorders tot microbioom, van schildklier tot stressrespons, tegelijk kritisch voor de vele mythes van zelfhulpadviseurs en andere charlatans.