...

Het zat eraan te komen. Vanaf 1 januari 2035 geldt een verkoopverbod op personenwagens en lichte bestelwagens die schadelijke CO2 uitstoten. Ook plug-in hybrides en auto's op e-fuel vallen onder de verbodsregel. Elektrische aandrijving is de toekomst! De beslissing van het Europees Parlement van 8 juni kadert in het Parijse Klimaatakkoord dat CO2-neutraliteit tegen 2050 nastreeft. Bij nader toezien blijkt echter dat het besluit, op verzoek van Franse en Italiaanse parlementsleden, een uitzondering maakt voor een select groepje van zeer exclusieve en peperdure modellen die op minder dan 1.000 exemplaren per jaar worden gebouwd. De uitzonderingsclausule geldt enkel voor specifieke modellen en dus niet voor het hele gamma van Ferrari & Co. Alhoewel. Amendement 121 maakt ook een uitzondering voor modellen met een oplage van minder dan 10.000 exemplaren in de vorm van een verlenging van één jaar om over te schakelen op 100 procent elektrische aandrijving. Noem het uitstel van executie.De beslissing van het Europees Parlement om afwijkingen toe te staan op de algemene regel valt niet bij iedereen in goede aarde. Dé politiek creëert hiermee een ontsnappingsroute voor de superrijken, want alleen zij kunnen een supersportwagen betalen. Terwijl net zij over de middelen beschikken om zich probleemloos een milieuvriendelijke elektrische auto aan te schaffen. Jan Modaal heeft dat geld niet. De 10.000 à 15.000 euro extra die hij moet ophoesten voor een groene EV overstijgt veelal zijn financiële mogelijkheden. Betaalbare elektrische gezinsauto's zijn schaars, zij kosten al snel 45.000 euro en meer.Soms verkeert Jan Modaal ook niet in de mogelijkheid om thuis een laadpaal of wallbox te installeren, omdat hij in een appartement of rijhuis woont. De uitbouw van het fijnmazig laadpalennet blijft een pijnpunt en weerhoudt menige voorstander van elektrisch autorijden ervan om de stap ook effectief te zetten. Dé politiek geeft een fout signaal, de uitzonderingsclausules dragen ertoe bij dat de sociale en klimaatonrechtvaardigheid groter wordt in plaats van kleiner. De maatregelen bperken zich veelal tot technische ingrepen en houden veel te weinig rekening met de sociaaleconomische context én met de gevolgen voor de portemonnee van Jan Modaal. Wat koren op de molen is van de antipolitiekers. Maar ook de auto-industrie en wetenschappers uiten kritiek. De autoconstructeurs klagen erover dat zij in een keurslijf worden geperst, dat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën handenvol geld kost waardoor nieuwe auto's almaar duurder worden en zij klanten verliezen. Zij wijzen bovendien met een verwijtende vinger naar de overheid die haar beloften inzake de uitbouw van een performante laadinfrastructuur niet of slechts gedeeltelijk inlost.De constructeurs krijgen steun van onafhankelijke onderzoeksinstituten die waarschuwen voor een implosie van de stroomvoorziening. Want ook ons elektriciteitsnet is niet berekend op een sterk stijgende vraag. Off the record is te horen dat er, in geval van een chronisch stroomtekort, geen plan B bestaat. Dat belooft, want wie zal dan voorrang krijgen? En zijn wij er ons van bewust dat de elektrificatie van ons wagenpark onze afhankelijkheid van China nog veel groter zal maken dan ze nu al is? Om de ernst van de situatie te illustreren, zetten we enkele relevante cijfergegevens van betrouwbare bronnen op een rijtje: 45% van alle wereldwijd verkochte e-auto's is van Chinese makelij, 95% van alle in China geproduceerde EV's is bestemd voor de Chinese markt en een op vier verkochte auto's in China is elektrisch aangedreven. In de top tien van de best verkopende merken komt geen enkele Europese constructeur voor. Tesla staat op plaats drie maar het verkocht vorig jaar driemaal minder wagens dan marktleider BYD. Ronduit zorgwekkend is onze afhankelijkheid inzake accucomponenten: 87% van de wereldvoorraad aan zeldzame aardmetalen (REE) is in Chinese handen. Voor kobalt gaat het om 65%, voor lithium om 58% en voor koper om 40%. Daar komt bij dat de Chinese automerken efficiënter en goedkoper produceren dan hun Europese concurrenten. De modernste autofabrieken staan immers in China dat bovendien over een oneindig groot aanbod aan hoogopgeleide werkkrachten beschikt. Daarenboven liggen de lonen er lager en wordt er harder gewerkt. Het is dus geen toeval dat MINI vorige week heeft beslist om de nieuwe e-MINI in China te bouwen, op basis van de technologie van zijn Chinese partner.