...

Personen met een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, een ernstige depressie, of een psychotische of bipolaire aandoening hebben meer kans om vroegtijdig te overlijden en hebben moeilijker toegang tot gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Verschillende obstakels belemmeren de toegang van psychiatrische patiënten tot 'somatische' zorgverleners, zo stelt het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) vast na kwalitatief onderzoek bij patiënten en zorgteams in een residentiële psychiatrische zorgcontext.Zo hebben zowel patiënten als psychiatrische zorgverleners het gevoel dat ze vooroordelen ondervinden bij andere zorgverleners. Zelf schrijven ze dit toe aan een gevoel van onbehagen tegenover de psychiatrische zorg, door een gebrek aan kennis en vertrouwen. Daarnaast ondervindt de organisatie van de somatische zorg (vaak historische) administratieve en financiële beperkingen (in termen van honoraria, materiaal, logistiek, enz.). Men meent ook dat er onvoldoende verpleegkundig personeel beschikbaar is om de somatische verzorging van psychiatrische patiënten in goede banen te leiden. Alle internationale richtlijnen zijn het erover eens dat de zorg voor personen met een psychiatrische aandoening holistisch moet zijn, zo zegt het KCE. De dichotomie tussen psychiatrische en somatische zorg is moet worden losgelaten. Het beschouwt de huidige hervormingen van de nomenclatuur en financiering van ziekenhuizen als een mogelijke opportuniteit om de situatie te veranderen. Nog volgens internationale richtlijnen, stelt het KCE voor dat iedere patiënt die in een psychiatrische setting wordt opgenomen "zo snel mogelijk een individueel behandelings- en nazorgplan moet krijgen, dat zowel psychiatrische als somatische zorg omvat".Het rapport besluit met een reeks vragen die nog moeten worden onderzocht, zoals hoe de continuïteit van de somatische zorg verzekeren tussen de psychiatrische en ambulante setting, hoe een 'somatische liaison'-functie creëren op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, enz.