...

Vorsers van de Universiteit van Iowa onderzochten of parkinsonpatiënten vatbaarder zijn voor een SARS-CoV-2-infectie. Ze vlooiden daarvoor de gegevens uit van één grote gegevensbank, de TriNetX COVID-19, die de gegevens bevat van ongeveer 80.000 covid-19-patiënten. De vorsers onderzochten de cohorte op 15 juli 2020 en berekenden de sterfte op 9 september 2020, dus acht weken later. De sterfte bij de parkinsonpatiënten was 21,3% tegen 5,5% bij de patiënten zonder de ziekte van Parkinson. De parkinsonpatiënten waren over het algemeen echter ouder, waren vaker van het mannelijke geslacht en waren minder vaak Afro-Amerikanen, factoren die ook correleren met een hoger risico op overlijden aan covid-19. Om de resultaten te corrigeren, pasten de wetenschappers twee methoden toe: logistische regressie met de leeftijd, het geslacht en het ras als covariabelen, en matching van elke parkinsonpatiënt met vijf patiënten van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde ras zonder neurodegeneratieve aandoening en conditionele logistische regressie.Volgens beide methoden was het overlijdensrisico na een SARS-CoV-2-infectie hoger bij patiënten met de ziekte van Parkinson (respectievelijk 27% en 30% hoger). De auteurs erkennen dat hun studie enkele zwaktes vertoont, maar concluderen toch dat de ziekte van Parkinson een onafhankelijke risicofactor is voor overlijden aan covid-19. Bij parkinsonpatiënten moet dan ook nog meer aandacht worden besteed aan de preventie van covid-19, met name via barrièremaatregelen. Een mogelijke verklaring van het hogere overlijdensrisico door covid-19 bij parkinsonpatiënten is volgens de auteurs dat een SARS-CoV-2-infectie een pneumonie kan veroorzaken. Pneumonie is een belangrijke doodsoorzaak bij parkinsonpatiënten net zoals bij alzheimerpatiënten in een terminale fase.Movements Disorders 2020 - doi: 10.1002/mds.28325