...

Liefst 515 artsen volgden de uitreiking en het begeleidende symposium die online werden uitgezonden vanuit de Roularta HealthCare studio's in Zellik. Na uiteenzettingen rond het centrale thema 'Distancing, woord van het jaar', gaf de minister een heldere en grondige analyse over de lessen die we de voorbije maanden hebben geleerd en hoe we die kennis kunnen aanwenden en vasthouden in de toekomst. Allereerst prees Vandenbroucke de enorme wendbaarheid en reactiviteit die de zorgsector - en de specialisten in het bijzonder - aan de dag hebben gelegd. "Als ik hoor dat sommigen onder jullie de scalpel links hebben laten liggen om bij te springen op de covidafdeling, en dat jullie de dagelijkse routine hebben ingewisseld voor een onbekende situatie, met een ziekte die niemand tot nog toe correct kent, dan zeg ik: hoedje af!" Verder uitte de minister zijn bewondering voor bepaalde initiatieven die nu in versneld tempo wettelijk verankerd zijn geraakt, daar waar er - in normale tijden - jarenlang overleg zou overgegaan zijn. "Ik denk hier bijvoorbeeld aan teleconsultatie. In heel wat disciplines maakt dat het mogelijk om in contact te blijven met uw patiënten, met name de meest kwetsbare op psychologisch en psychiatrisch vlak. En teleconsultatie is maar één van de talrijke innovaties, naast onder meer de coronalert-app en navorming via webinars. Kortom, jullie hebben niet stilgezeten." Die wendbaarheid die in het systeem zit, de eerste lesson learned, moeten we ook naar de toekomst veel meer aanwenden, stelde Vandenbroucke. Clinical leadership en decentralisatie; de volksgezondheid als spil in het zorgbeleid; de schotten tussen de zorglijnen; en eenheid in actie waren de andere punten die de minister toelichtte.