...

Het maandblad voor 50-plussers publiceerde de enquêteresultaten in haar editie van gisteren.De peiling geeft onder meer aan dat 72% van de mannelijke 50-plussers een mannelijke huisarts heeft en 44% van de vrouwen een vrouwelijke. Toch is dit slechts voor een kwart een bewuste keuze.Zeven op de tien vrouwelijke Plus-lezers waarvoor het geslacht van de arts een bewuste keuze is, voelen zich "bij een vrouw comfortabeler bij een onderzoek van billen, borsten..." Vrouwen zeggen ook psychologische klachten (19%) en relationele problemen (16%) vlotter te kunnen verwoorden bij een vrouwelijke arts. Zowat 37% van de mannen die een gendergerelateerde huisartsenkeuze maken, stellen dat ze zich bij een intiem onderzoek beter op hun gemak voelen bij iemand van hetzelfde geslacht. Maar zoals gezegd, het geslacht van de huisarts speelt voor de meesten geen rol van betekenis.Dat is wel het geval bij de keuze van een gynaecoloog. Meer dan de helft van de vrouwen kiest bewust voor een vrouw. Tussen 50 en 60 jaar is dat ruim zes op tien. Bijna vier op tien meent dat vrouwelijke gynaecologen meer begrip tonen en bijna de helft van de ondervraagde Plus-lezers voelt zich bij een vrouw meer op het gemak met gênante vragen.Eén 50-plusser op drie is ervan overtuigd dat vrouwelijke huisartsen zich beter kunnen inleven in de patiënt. Een op vier denkt ook dat ze meer luisterbereid zijn en meer moeite doen om de situatie te begrijpen. Clichés worden in deze enquête wel bevestigd: zich autoritair opstellen linkt een kwart van de ondervraagden aan mannelijke dokters.De opvolging van bijna driekwart van de 50-plussers gebeurt door een huisarts die zelf ouder is dan 40 jaar. Een derde zegt uitdrukkelijk zich bij een leeftijdsgenoot beter op zijn gemak te voelen. En bijna één respondent op twee ziet verschillen tussen oudere en jongere artsen; de helft van de 50-plussers meent dat jongere artsen beter op de hoogte zijn van nieuwe medische behandelingen.Opmerkelijk tot slot is dat slechts 14% van de 50-plussers vindt dat ze ooit in verlegenheid zijn gebracht op consultatie bij de huisarts. Een reden om een doktersbezoek uit te stellen, is 'zich niet op zijn gemak voelen' dus niet.