...

Het rapport wikt onder meer de volgende kwesties: echelonnering ook mogelijk maken in het kader van de derdebetaler; modaliteiten inzake lezing van de eID uitrollen in alle andere sectoren die reeds elektronisch factureren in het kader van de derdebetalersregeling: artsen, apothekers en vroedvrouwen; en nagaan hoe kan worden bewerkstelligd dat eFact en eAttest op een heldere wijze worden geïntegreerd in de softwarepakketten van de sectoren die tot beide toepassingen toegang hebben.De naleving van de verplichting door de huisartsen is gestegen van 88,8% (2017) tot 94,34% (2018). "De groep huisartsen met een substantiële activiteitsgraad (+/- 2,5 prestaties per dag) die gemiddeld minstens één raadpleging per dag factureert voor een patiënt met verhoogde tegemoetkoming en voor geen enkele van deze raadplegingen de verplichte sociale derdebetaler heeft toegepast, is gedaald van 142 (2017) tot 80 (2019)."Eenzelfde daling wordt vastgesteld bij de huisartsen met een substantiële activiteitsgraad die de verplichte sociale derdebetalersregeling onvoldoende toepassen terwijl ze regelmatig prestaties hadden bij een patiënt met verhoogde tegemoetkoming. Deze groep daalt van 991 (2017) tot 382 (2019).Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting menen dat de derdebetalersregeling te weinig wordt toegepast doordat zorgverleners het niet aanbieden en patiënten het onvoldoende kennen. Ze willen daarom "huisartsen sensibiliseren om de derdebetalersregeling toe te passen door de verklaring op erewoord die moet worden gevoegd bij het getuigschrift in geval de patiënt zich bevindt in een occasionele individuele financiële noodsituatie ter beschikking te stellen van huisartsen en patiënten". Het rapport wijst ook op botsende logica. Zo is het verlaagde remgeld niet van toepassing bij de derdebetaler in het kader van echelonnering. Het financiële verlies voor de patiënt is beperkt (5 euro), maar stapelt zich na verloop van tijd wel op, wat vooral voor eenoudergezinnen een zware last betekent. Ook schendt de derdebetaler soms het principe van gelijkheid tussen de burgers. Het e-Attest baart de huisartsen eveneens zorgen. "Wij huisartsen zijn reeds goed vertrouwd met elektronische facturering voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Het ligt voor de hand dat deze manier van vergoeding voor de artsen uitgebreid wordt naar alle patiënten, want het is een patiënt- en huisartsvriendelijke manier van werken die uitblinkt van transparantie," zo getuigt een huisarts. Uit briefwisseling van huisartsen blijkt dat het naast elkaar bestaan van eFact (elektronische facturatie in derdebetaler) en eAttest (elektronische attestering buiten het kader van derdebetaler) niet altijd duidelijk is, benadrukt het rapport.De derdebetaler is uiteraard ook een betalingsgarantie. De Brusselse ziekenhuiskoepel Gibbis vraagt daarom om het verbod op de derdebetaler op te heffen voor ambulante patiënten. Dat zou voor de ziekenhuizen een administratieve vereenvoudiging betekenen en maakt het ook mogelijk om wanbetalers te omzeilen.Het rapport beveelt daarom aan om lezing van de eID uit te rollen in sectoren met elektronische derdebetalersregeling.