...

Onderzoek toont aan dat luisteren naar vocale muziek het herstel van het spraakvermogen verbetert bij patiënten die een beroerte overleven. Maar het is nog niet bekend welke mechanismen daaraan ten grondslag liggen. Spraakproblemen na een beroerte hebben een verwoestend effect op de patiënt en zijn gezin. De huidige revalidatiebehandeling bij spraakproblemen geeft zeer uiteenlopende resultaten. Er zijn maar beperkte bewijzen van een effect op lange termijn. De patiënten worden vaak onvoldoende behandeld en de behandeling wordt meestal toegediend buiten de periode die optimaal is voor de plasticiteit van de hersenen. Volgens een Finse studie zou het spraakvermogen sneller herstellen als de patiënten dagelijks naar vocale muziek luisteren. In een gerandomiseerde, gecontroleerde, enkelblinde studie met drie behandelingsgroepen uitgevoerd bij 38 patiënten met een acute beroerte evalueerden de vorsers de effecten van dagelijks luisteren naar door de patiënt zelf gekozen vocale muziek, instrumentale muziek of audioboeken. Het beoordelingscriterium was het structurele en functionele herstel van het taalnetwerk tijdens een follow-up van drie maanden. Door middel van deterministische tractografie toonden de vorsers aan dat de microstructurele eigenschappen van de linker ' frontal aslant tract' (FAT) na drie maanden beter zijn bij het luisteren naar vocale muziek dan bij het luisteren naar audioboeken. De toename van de structurele connectiviteit van de linker FAT correleerde met een verbetering van het spraakvermogen. In de follow-upperiode van drie maanden na de beroerte werd een sterkere activering van de frontale eindpunten van de linker FAT waargenomen bij het luisteren naar vocale muziek dan bij het luisteren naar audioboeken. Die hogere activiteit correleerde met veranderingen van de structurele neuroplasticiteit in de linker FAT. "Voor de eerste keer hebben we kunnen aantonen dat de positieve effecten van vocale muziek te danken zijn aan de structurele en functionele plasticiteit van het taalnetwerk van neuronen", legt hoofdauteur Aleksi Sihvonen uit. "Dat geeft ons een beter inzicht in de werkingsmechanismen van op muziek gebaseerde methoden van neurologische revalidatie." "Luisteren naar vocale muziek vormt dus een aanvulling op de klassieke revalidatiestrategie na een CVA. Die behandeling is veilig, kan meteen na de beroerte worden gestart en blijkt specifiek invloed te hebben op de taalsymptomen en het herstellende taalnetwerk."