...

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormt wereldwijd een probleem voor de volksgezondheid. Volgens onderzoek van dokter Anke Vandenberghe en prof. Ines Keygnaert (International Centre for Reproductive Health, vakgroep Volksgezondheid en Eerste-ijnszorg, Universiteit Gent) dat in het jongste nummer van Huisarts Nu verscheen, maakte in België 64% van de 16- tot 69-jarigen een vorm van seksueel geweld mee, 81% van de vrouwen en 48% van de mannen. Het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gender- gerelateerd geweld pleit hierbij voor een holistische en continue opvang van de slachtoffers. Daartoe kan een nauwe samenwerking in door- verwijzing, behandeling en opvolging tussen de eerste lijn en de Zorgcentra na Seksueel geweld bijdragen. Huisartsen spelen bij de initiële opvang, verwijzing en opvolging uiteraard een belangrijke rol. Wel geven ze aan dat hun kennis en vaardigheden nog ontoereikend zijn om slachtoffers van seksueel geweld op een professionele manier op te vangen. Weet u als huisarts hoe u het moet aanpakken indien zich een slachtoffer aanmeldt? Welke stappen dienen ondernomen te worden bij een melding of vermoeden van seksueel of intrafamiliaal geweld? Tot welke instanties kan u zich richten? Hoe zit de zorg voor slachtoffers in elkaar? Anke Vandenberghe en Ines Keygnaert stellen alvast dat het wetenschappelijk onderzoek hierover op het niveau van de eerste lijn beperkt is. Daarom gaat het centrum nu in opdracht van de FOD Volksgezondheid de rol en de noden van huisartsen na. U kan deze enquête invullen door de QR-code op de affiche in te scannen. De vragenlijst invullen duurt 15 minuten. Aan het einde ervan kan u eventueel uw contactgegevens achterlaten met het oog op deelname aan focusgesprekken.