...

Er bestaat geen eensluidende definitie van wat een SUV ( Sports Utility Vehicle) precies is. Doorgaans bedoelt men een voertuig dat het comfort biedt van een personenwagen, maar kenmerken van een terreinwagen heeft zoals een hogere bodemvrijheid (de ruimte tussen de bodemplaat en de rijbaan), een hoge zitpositie en een ruime passagiersruimte. Volgens cijfers van sectorfederatie FEBIAC zijn SUV's in België al sinds 2017 de best verkopende categorie. In 2020 had de SUV in ons land een marktaandeel van 42%, iets meer dan het Europese gemiddelde van 40%. In de eerste helft van 2021 is het aandeel van de SUV's zelfs nog gestegen tot 47,2%. SUV's zijn echter niet onomstreden. Door hun hogere gewicht en slechtere aërodynamische eigenschappen verbruiken ze meer brandstof, en stoten ze meer broeikasgassen uit. Bovendien hebben ze de reputatie gevaarlijker voor andere weggebruikers te zijn. Vorig jaar pleitte mobiliteitsdeskundige Eva Van Eenoo (VUB) zelfs voor een verbod op SUV's in stedelijke omge- vingen. "Dat de SUV-bestuurder hoger zit, geeft hem een veiliger gevoel, maar dat gaat ten koste van de daadwerkelijke veiligheid van voetgangers en fietsers", stelde ze op Knack.be. "Achter het stuur van een SUV kun je kleine kinderen vaak niet zien, wat ongelofelijk gevaarlijk is. Omdat SUV's een grotere massa hebben dan andere auto's, is de kans dat een ongeval slecht afloopt groter." Vias institute heeft onderzocht of SUV's inderdaad gevaarlijker zijn dan andere types voertuigen. In het thuisland van de SUV, de Verenigde Staten, wordt de toenemende populariteit van SUV's aangewezen als een belangrijke oorzaak van de toename met 46% van overlijdens bij voetgangers tussen 2009 en 2016. De mortaliteit bij voetgangers die worden aangereden door een SUV, ligt twee tot drie keer hoger. Daarbij dient opgemerkt dat in deze Ame- ri-kaanse studie SUV's samengeteld worden met de nog zwaardere pick-uptrucks. Vias analyseerde daarom ook de Belgische ongevalstatistieken en vergeleek de ernst van ongevallen waarbij een SUV betrokken is met die van andere voertuigen. Bij eenzijdige on- gevallen - waarbij geen andere weggebruikers betrokken zijn - blijkt de SUV zijn reputatie van veilig voertuig waar te maken: bij dergelijke ongevallen hebben inzittenden van een SUV 24% meer kans om het ongeval te overleven. Anders ligt het bij ongevallen met meerdere weggebruikers. Bij een aan- rijding tussen een SUV en een ander type auto is de sterftekans van inzittenden van het andere voertuig dubbel zo hoog. Het lijkt bovendien ook zo te zijn dat dat met name de grote en zeer grote SUV's gevaarlijker zijn voor kwetsbare weggebruikers - al is het aantal aan- rijdingen tussen SUV's en voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorfietsers te laag om sluitende conclusies te trekken. Sommige studies wijzen op het 'SUV-effect', waarbij de hogere rijpositie een gevoel van veiligheid geeft dat tot meer risicogedrag in het verkeer leidt. Bestuurders van een SUV zouden ook vaker de verkeersregels overtreden dan andere bestuurders. Dat kan ermee te maken hebben dat SUV's gemiddeld een hoger motorvermogen hebben. Het is bekend dat bestuurders van krachtigere voertuigen eerder geneigd zijn om snelheidslimieten te negeren, wat het risico op of de ernst van een aanrijding kan verhogen. Dat SUV's zoveel gevaarlijker zijn voor andere weggebruikers, heeft ook te maken met specifieke voertuig kenmerken zoals de stijfheid vooraan en de geometrie. Oorspronkelijk lag de frontstructuur van een SUV hoger dan de absorberende structuur van kleinere voertuigen, waardoor die de energie van de botsing niet efficiënt konden absorberen. De kans om de passagiersruimte te doorboren en inzittenden ernstig te verwonden was daardoor groter. Sinds 2003 hanteren autoconstructeurs voor SUV's een standaardhoogte die compatibel is met die van de andere voertuigen. Deze maatregel deed sterftecijfer bij een frontale crash tussen een SUV en een ander voertuig met 19% dalen. Bij aanrijdingen met zwakke weg- gebruikers zijn vooral de grotere massa (het gemiddelde gewicht van een SUV is 1603 kg tegenover 1361 kg voor alle types auto's), de vaak hoge snelheid en de geometrie van een SUV verzwarende risicofactoren. De motorkap van een SUV is hoger, waardoor het eerste punt van impact bij een botsing zich ter hoogte van de heup of het dijbeen bevindt in plaats van ter hoogte van het been, wat tot ernstiger letsels kan leiden.