...

Het coronavirus werd in een Chinees lab ontwikkeld als biologisch wapen, of is bedoeld om de negatieve gevolgen van 5G-straling te maskeren, of de vaccins bevatten microchips om mensen vanop afstand te controleren. Dat is maar een greep uit nepnieuws over corona. "Sinds de covid-pandemie komt elke arts wel eens in aanraking met patiënten die in de ban zijn van fake news", zegt Rogier Caluwé, nefroloog in het OLV-Ziekenhuis Aalst en als bestuurslid van de Geneeskundige Kring van Aalst (GKA) verantwoordelijk voor de bijscholingen. "Het is heel moeilijk om die mensen op andere gedachten te brengen. Ze staan niet open voor wetenschappelijke evidentie, die voor hen niet meer waarde heeft dan een persoonlijke mening of overtuiging." Maar fake news is niet het enige probleem. "Soms gaan patiënten zelf op zoek naar informatie over medische onderwerpen, en er circuleert helaas heel wat onzin. Ze missen de medische bagage om correcte informatie te onderscheiden, en ze interpreteren wat ze lezen vaak foutief. Voor artsen en specialisten in alle takken van de geneeskunde is het een prangende vraag hoe we daarmee moeten omgaan." Om die reden koos de GKA fake news als thema voor haar 12de Millenniumconferentie. "De insteek van onze Millenniumconferenties is al sinds de eerste editie in 2000 om een maatschappelijk relevant thema te behandelen dat raakvlakken heeft met geneeskunde", zegt dr. Caluwé. "Eerdere thema's waren bijvoorbeeld de bevolkingsgroei, de voedselproblematiek en geweld in de samenleving. We waren vaak onze tijd vooruit: al in 2004 ging het over de waterproblematiek en in 2006 over gender. We mikken op een ruimer publiek dan met onze gewone bijscholingen: alle medische professionals, ziekenhuisbesturen, politici,... zijn welkom." Voor de Millenniumconferentie 2023 nodigde GKA drie topsprekers uit die het thema fake news vanuit verschillende hoeken zullen belichten. "Marc Van Ranst hoef ik aan de lezers van Artsenkrant niet voor te stellen", zegt dr. Caluwé. "Tijdens de coronapandemie heeft hij op de eerste rij gestaan om correcte informatie te verspreiden en om complottheoriën te ontkrachten. Het leek ons een evidentie om hem te vragen." De tweede spreker, Brecht Decoene, is moraalfilosoof en bestuurslid van SKEPP, een vzw die ten strijde trekt tegen pseudowetenschap. "Hij heeft een boek geschreven over hoe we moeten omgaan met complottheorieën: Achterdocht tussen feit en fictie. Hij vertrekt daarbij van de vraag hoe onze psyche werkt en ons ontvankelijk maakt voor nepnieuws. Een klein zaadje van twijfel kan uitgroeien tot een geloof in de meest vergezochte complottheorieën. Decoene heeft het ook over hoe we kritisch denken kunnen ontwikkelen en stimuleren, en hoe we op een rationele manier een debat kunnen aangaan." Luc Pauwels, journalist bij de VRT en expert inzake energie, klimaat en milieu, zal spreken vanuit het perspectief van de media. "Nepnieuws gedijt omdat echte journalisten vaak niet meer vertrouwd worden. Luc Pauwels heeft een boek geschreven, Journalistiek in tijden van fake news, waarin hij zich afvraagt hoe het zo ver is kunnen komen. Hij doet ook een gewetensonderzoek en vraagt zich af of online media zich niet te veel hebben laten leiden door clickbait om zo veel mogelijk lezers te trekken. Hij vraagt zich ook af hoe de media moeten omgaan met fake news en hoe je fake news het best kunt ontkrachten." De Geneeskundige Kring van Aalst is een wettelijk erkende beroepsvereniging voor artsen in de regio Aalst. Bij de leden zijn huisartsen, specialisten van de beide Aalsterse ziekenhuizen en artsen in administratieve functies, zegt dr. Caluwé. "Het hoofddoel van de vereniging is het aanbieden van kwalitatieve wetenschappelijke bijscholingen, die op dinsdag plaatsvinden. Daarnaast willen we ook de sociale interactie tussen artsen bevorderen. We organiseren daarom twee keer per jaar een socioculturele activiteit, en om twee jaar de Millenniumconferentie. Ook niet-leden zijn die avond welkom en alle aanwezigen kunnen een partner meebrengen."