...

BOEKEN Frank Goes kennen we als een man die zijn ogen de kost geeft. Na het boek 'Door het oog van de kunstenaar' waarin hij nagaat hoe oogafwijkingen het werk van kunstenaars als Monet, El Greco, Van Gogh... al dan niet hebben beïnvloed, is er nu zijn nieuwe boek 'Hoe dieren de wereld zien'. Daarin dokter Goes een blik werpt op het dierenrijk en onderzoekt hij hoe de dieren de wereld zien.De auteur vertrekt vanuit zijn vakkennis als oftalmoloog. Door onderzoek van de structuur van de ogen van een hele rits dieren - van insecten over vissen, amfibieën, reptielen, vogels tot zoogdieren met inbegrip van de mens - tracht hij op te maken, beter gezegd tracht hij te gissen hoe de dieren zien: hoe ver of hoe dichtbij ze dingen kunnen onderscheiden, welke kleuren ze zien, hoe groot hun gezichtsveld is, kortom hoe ze de wereld rondom zich waarnemen. Frank Goes tracht op basis van wetenschappelijke kennis een antwoord te geven op deze interessante vraagstelling die onvermijdelijk uitmondt in filosofische bespiegelingen.