...

Als een zieke onder sedatie nog pijn ervaart, dan merk je dat onmiddellijk. De vergelijking met bv. een 'locked-in syndroom' gaat niet op, de sedatie is niet van die aard dat de uitingen van pijn of ander ongemak niet meer vast te stellen zijn. De angst om pijn te ervaren en hierop niet te kunnen reageren is niet terecht.Pijn is daarenboven een complex begrip. Het is een complex samenspel tussen de fysieke pijnprikkel en de emotionele en bewuste beleving ervan, in palliatieve zorg spreken we van 'totale pijn'. Dit zal een machine nooit in de plaats van de hulpverlener kunnen inschatten. Palliatieve sedatie is een tussenkomst die het sterven menselijker, aanvaardbaarder, waardiger maakt. Het is soms absoluut noodzakelijk, en dat zal ook zo blijven. Het is belangrijk dat de interventie breed toegankelijk blijft, waar iemand ook verblijft, aan welke aandoening iemand ook overlijdt. Er is de voorbije decennia erg ingezet op betere protocollen, betere richtlijnen, betere opleiding en op de ondersteuning door palliatieve expertise bij de uitvoering ervan en dat loont in de verbetering van de praktijk. Het onderzoek van Stefaan Six (VUB) over palliatieve sedatie kan hiertoe bijdragen. Palliatieve sedatie is een betrouwbare techniek, ook nu al, ook in de levenseindezorg van vandaag.