...

Vandaag, 1 december, is Wereldaidsdag. Bijna de helft van de personen die leven met hiv zijn 50 jaar of ouder. Om die demografische evolutie - met een steeds grotere groep oudere patiënten met hiv - het hoofd te bieden, is een goede samenwerking vereist tussen de geriater, de cardioloog, de nefroloog, de reumatoloog en de huisarts. De laatste decennia is de antiretrovirale behandeling geleidelijk verbeterd en een hiv-infectie wordt alsmaar vroeger behandeld. Daardoor benadert de levensverwachting van personen met hiv nu die van de algemene bevolking. De huisarts is de orkestleider in de begeleiding van personen die leven met hiv. Tot nog toe traden hiv-specialisten ook op als 'huisarts' voor personen met hiv, maar gezien de veroudering van deze populatie, neemt de rol van de eerste lijn sterk toe. Het cardiovasculaire en metabole risico stijgt gestaag bij hiv-patiënten, vooral na de leeftijd van 50 jaar. Een (overigens eenvoudige) aanpak van de risicofactoren kan dat risico flink verlagen. Atheromatose mag niet de nieuwe vijand worden van de vergrijzende hiv-populatie.