...

Op hete dagen ziet men bij de bevolking het risico op hospitalisatie en sterfte stijgen. Dat is vooral zichtbaar in steden, niet alleen wegens het hitte-eilandeffect, maar ook wegens de meer uitgesproken aanwezigheid van sociaal kwetsbare personen. Om risicopersonen efficiënt te omkaderen, is het belangrijk de risicoprofielen te kennen en per categorie het risico te kwantificeren.Amerikaanse onderzoekers hebben zopas cijfers gepubliceerd over patiënten met terminaal nierfalen (ESRD, end stage renal disease). Ze identificeerden zeer warme dagen aan de hand van een temperatuur die boven het 95ste percentiel lag van dagen met een identieke plaats op de kalender. De patiënten leverden ook de controlegegevens aan, op dagen die niet als zeer warm geïdentificeerd werden.Op hete dagen hadden de patiënten 27% meer kans om dezelfde dag nog gehospitaliseerd te worden en 31% meer kans om dezelfde dag te overlijden. De auteurs wijzen erop dat hitte de bloeddruk doet dalen, terwijl een lagere bloeddruk het overlijdensrisico bij mensen met ESRD verhoogt. Bovendien moeten deze patiënten zich houden aan een strikt geregelde vochtinname. Hogere risico's werden opgetekend bij nierpatiënten met comorbide aandoenigen - zoals COPD en diabetes - en een minder gunstige socio-economische status.