...

In een open brief, mee getekend door 70 collega's, stelde Van Waelvelde, professor-emeritus aan de UGent, aan de kaak dat voor kinderen met ontwikkelings- en leerstoornissen behandelingen worden aangeboden waarvoor er geen bewijs van werkzaamheid bestaat. Bij behandelmethoden zoals Bodymap, BrainGym, Reflexintegratie Therapie en Kritische Ontwikkelingsbegeleiding worden motorische oefeningen gebruikt in de veronderstelling dat deze kunnen helpen om de hersenen te 'herprogrammeren'. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze problemen verbeterd kunnen worden met de genoemde behandelmethoden, aldus de open brief."Deze methoden zijn veelal gebaseerd op verouderde en achterhaalde neurologische inzichten en verstrekken misleidende informatie over de oorzaken van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze wekken de illusie dat kinderen hiervan genezen kunnen worden, wat tot grote teleurstelling kan leiden wanneer dat niet lukt. Daarom zien wij, als professionals op dit gebied, geen enkele reden om deze methoden te blijven gebruiken, promoten of onderwijzen." Het vermelde Bodymap werd aangeboden in 200 scholen en dagverblijven. Een Ketnet-programma promootte de methode zonder één kritische noot. "We merken dat verschillende hulpverleners en scholen deze methodes actief promoten, onder andere via websites en sociale media. Sommige van deze methodes worden zelfs geaccrediteerd onder andere binnen de kwaliteitszorg van de kinesitherapie", aldus de open brief. De wetenschappelijke claims op de website van Bodymap bleken ondersteund door fictieve referenties die gegenereerd waren door AI.Voor haar open brief ontving Van Waelvelde 'De Zesde Vijs', een prijs die wordt toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale. SKEPP reikt ook de 'Skeptische Put' uit aan "iemand die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld, en de verspreiding of popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen". De laureaat van dit jaar is Servaas Bingé. SKEPP omschrijft Bingé als "een arts die jammerlijk afdwaalde van het rechte pad van de evidence-based geneeskunde". Bingé promoot naast osteopathie, intermittent vasten en het ketogeen dieet ook een tiendaags eliminatiedieet dat als doel heeft om het lichaam te 'resetten'. Hij richtte ook een bedrijf op dat gepersonaliseerd gezondheidsadvies belooft op basis van een DNA-test, maar waarvoor de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.