...

Hikikomori is een samenstelling van "hiki" (= move back) en "komoru" (= come into). Hikikomori isoleren zich, sluiten zich af van de echte wereld en gaan in een virtuele wereld leven. Ze spenderen vaak meer dan twaalf uur per dag voor hun computer. Dat het hier niet gaat over geïsoleerde gevallen, maakt epidemiologisch onderzoek duidelijk. Tussen 1% en 3.8% inwoners van twaalf Japanse steden gaven aan episodes van hikikomori te hebben doorgemaakt, gedurende dewelke ze zich minstens zes maanden thuis isoleren; niet naar werk of school gaan en elk contact met mensen mijden.