...

Waarom tellen mensen meer dan 65 jaar niet meer mee? Mijn verdriet. Mijn woede: 94% van alle doden door corona is boven de 65 jaar, maar slechts 28% van alle eerste vaccinaties gaat naar deze groep. Dus 72% van alle eerste vaccins gaat naar de mensen tussen 18-65 jaar waar slechts 6% van alle doden vallen. Ik daar lig als huisarts van wakker. In de eerste golf zijn er 2.000 mensen boven de 75 jaar niet meer op intensieve geraakt omwille van hun leeftijd als voornaamste oorzaak en dus gestorven en dit is een blijvend trauma voor de nabestaanden. In de tweede golf kon dit gelukkig wel. Maar nu, eindelijk bij de letterlijk levensreddende vaccinatie (bijna 100% sterft niet meer na de eerste vaccinatie) krijgen de mensen boven de 65 jaar slechts 28% van alle eerste vaccinaties. Een eerste vaccinatie beschermt ook tegen ernstig ziek zijn of ziekenhuisopnames. 80% wordt niet meer ernstig ziek. Op 13 maart was dit dus 211.000 op 763.000 eerste vaccinaties. Dit is ronduit onbegrijpelijk. Met andere woorden konden 550.000 vaccinaties extra gegeven worden aan mensen boven de 75 jaar, wat al snel vele honderden levens had gespaard. Er zijn ongeveer 920.000 mensen boven de 75 jaar, als we hen allen als eerste vaccineren, daalt het sterftecijfer met 80% en vermindert de druk op de ziekenhuizen. Als huisarts vraag ik ook niet systematisch mammografie aan bij vrouwen tussen de 20 en 30 jaar om hen te redden van borstkanker, bij mannen tussen 20 en 30 jaar vraag ik ook geen onderzoek aan voor prostaatkanker... Maar men geeft wel een vaccinatie tegen corona aan 18- tot 25-jarigen, een groep waarin er in België nog niemand gestorven is door corona. Tussen de 25 en 45 jaar zijn slechts 100 mensen gestorven en tussen 45 en 65 zijn slechts 1.350 mensen gestorven op een heel jaar corona. De eerste en de tweede golf spreekt men over het aantal doden, nu over de besmettingen door corona. Boven de 65 jaar zijn wel 21.000 mensen gestorven, maar toch geven we 72%, van alle eerste vaccins aan mensen onder de 65 jaar! Dit is puur machtsmisbruik, ouderen hebben geen drukkingsgroep of vakbond om hen te verdedigen, net als de jeugd. Een nachtmerrie voor preventiestrategie, want het is toch de bedoeling mensen te redden van de dood. Het geloof verliezen in het beleid van professoren en politici, omdat er niet als eerste gevaccineerd is bij mensen boven de 75 jaar, want daar valt 82% van alle coronadoden! Had je als student die doelgroep gemist als hoofddoel in preventie was je zeker gebuisd? Of geslaagd? Als huisarts krijg ik al twee maanden lang elke dag de vraag van mensen boven de 65 jaar, of een beperkte groep beneden de 65 jaar met ernstige problemen zoals infarct: "Dokter wanneer word ik gevaccineerd?" (en nog veel meer van gezonde mensen!) Onze oma's en opa's hebben voor onze welvaart van nu gezorgd. Waar is het respect voor de 65- tot 75-plussers en ouder als we eerst kiezen voor ons eigen vel, en dan pas voor hen. Ik hoop dat u begrijpt waar de woede en verdriet vandaan komt. Al deze cijfers komen overigens van Sciensano. Waar ik mag op hopen: dat mensenlevens redden opnieuw het belangrijkste wordt in preventie. Dat angst om te sterven onder de 65 jaar van corona niet geaccentueerd wordt door specialisten, virologen, epidemiologen, politici, media. Onder de 25 jaar overwin je corona. Dus laat de jeugd leven a.u.b. Tussen 25 en 65 jaar is leven zoals vroeger, echt leven, mogelijk als we alle mensen boven de 65 jaar inenten en de risicopatiënten onder de 65 jaar. Dan gaan we naar 0% doden door corona! Dus laat ons leven en niet zeuren. Leve preventie die ons langer en gelukkig kan doen leven!