...

En dat heeft niet alleen te maken met de mogelijkheid van een heropflakkering. In The Lancet Respiratory Medicine vragen Italiaanse pneumologen zich af of longfibrose op langere termijn kan optreden in de nasleep van ernstige covid-19. Er zijn immers aanwijzingen dat die complicatie zich ook voordoet bij SARS en MERS.Bovendien zijn patiënten met ernstige covid-19 gemiddeld ouder dan die met SARS en MERS, terwijl hogere leeftijd mogelijk de gevoeligheid voor longfibrose verhoogt. Het is een vergelijking met veel onbekenden. Hoopvolle studieresultaten laten vermoeden dat we binnen afzienbare tijd zullen beschikken over geneesmiddelen die de ernst van uit de hand gelopen covid-19 kunnen temperen. Laten we genezen patiënten toch maar nauwgezet bewaken, zeggen de Italianen. Het venijn zit hem mogelijk in de staart van het virus.