...

Twee jaar geleden sprak Artsenkrant met twee van de initiatiefnemers, de broers Camiel (86) en Johnny (77) Van Breedam. Aanleiding was de 50ste verjaardag van de club, die omwille van de coronacrisis niet kon gevierd worden. Toen al sprak Camiel Van Breedam zijn zorgen uit over de toekomst van de club: "De coronatijd gaat niet blijven duren, maar ook wij gaan niet blijven duren, dat is het probleem..." Zoals andere podia, slaagde Het Veerhuis erin om in de loop van 2021 zijn activiteiten te hervatten, maar de wonden die door corona werden geslagen, bleken te diep. "Het ritme van de concerten was helemaal verdwenen. Voor de vrijwilligers die de club dragen, was die periode zeer moeilijk geweest. Op een bepaald moment was het zover dat we dachten: "Eens zullen we moeten ophouden, dan liefst in schoonheid."Ook andere factoren spelen mee. Van de administratieve last bijvoorbeeld die vandaag met het runnen van een vzw gepaard gaat, wordt Van Breedam bepaald niet vrolijk. En er is het gebrek aan opvolging. Sinds 1970, het jaar waarin de club werd opgericht, zweert Het Veerhuis bij de oorspronkelijke New Orleansmuziek. "Toen wij in 1971 voor de eerste keer in New Orleans kwamen," zegt Van Breedam, "heb ik daar met tranen in mijn ogen naar die muziek zitten luisteren, en toen dacht ik: 'Ik wil van heel mijn leven niets anders spelen dan deze muziek,' en dat is ook zo geweest. Vandaag is er niemand die die muziek nog speelt, en dat vind ik heel erg. Jazz, dat swingt, vind ik, maar bij veel hedendaagse jazz is dat niet zo." Het afscheidsconcert zaterdag wordt verzorgd door het huisorkest, de Fondy Riverside Bullet Band, die op hetzelfde moment als de club werd opgericht met de broers Van Breedam als spilfiguren. Wordt het laatste concert van de club ook het laatste concert van de band? "Hopelijk niet," zegt Van Breedam, "al is het een probleem dat ook daar de regelmaat gaat verdwijnen. Als je een clubhuis hebt, weten de muzikanten dat ze daar bijvoorbeeld om de 14 dagen kunnen spelen. Ik vrees dat de band gaat uiteenvallen, als die regelmaat weg is." Wat er met het gebouw gaat gebeuren dat eigendom van de gemeente is, daar heeft Van Breedam nog geen zicht op.