...

Sinds april 2016 zit de Iraans-Zweedse specialist urgentiegeneeskunde Ahmadreza Djalali in een Iraanse cel. Op 21 oktober 2017 veroordeelde het regime hem ter dood op beschuldiging van spionage. Spoedarts dokter Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel) is erg begaan met het lot van zijn collega. Djalali is gastdocent aan de VUB waar de iconische Flatiron Building 's nachts baadt in het licht als protest tegen de veroordeling van Djalali. "Vorige week dinsdag belde zijn advocaat de vrouw van Djalali. De boodschap was dat er binnen de week nieuws zou zijn. Dinsdag (bij het ter perse gaan nvgv) heerste echter nog radiostilte", aldus Van Berlaer. En dus is er veel twijfel en ongerustheid."Vanuit geopolitiek oogpunt zou een executie dom zijn. Maar Iran kent een scheiding tussen gerecht en politiek. En in het gerecht maken onafhankelijke religieuze leiders de dienst uit. Of zij zich iets van de internationale context aantrekken, is maar de vraag. Soms integendeel, ze hebben belang bij slechtere relaties met het buitenland. "De situatie is zeer uitzonderlijk, voegt Van Berlaer eraan toe. "Normaal volgt in Iran na een veroordeling een snelle executie. Dat is nu niet gebeurd. Voor hemzelf, zijn vrouw en kinderen is drie jaar cel natuurlijk wel een zware noot om kraken." Djalali blijft een typische medicus. Gerlant Van Berlaer: "Tijdens de eerste coronagolf haalde men hem uit zijn kleine cel en kreeg hij gecontroleerd toegang tot een computer. De autoriteiten vroegen hem mee na te denken over de 'preparedness' van de Iraanse ziekenhuizen tegen corona. Buitenlandse collega's deelden massaal rampenplannen, protocollen, flow charts enz. Ook de VUB is hier snel op ingegaan, hoewel we niet direct over documenten in het Engels of het Perzisch beschikten. Ondanks zijn afschuwelijke situatie was dokter Djalali meteen bereid te helpen. En daarna... werd het weer stil." Ook eerder verstrekte hij bij hittegolven en dergelijke trouwens al advies vanuit zijn cel.