...

Experts geven aan dat het risico op bijwerkingen en de ernst ervan des te meer uitgesproken zijn naarmate de immuunrespons op het vaccin forser is. Daar zit mogelijk het goede nieuws: het gemengde vaccinatieschema zou nog meer effect sorteren.Vaccinologen schrikken er niet echt van. Het principe van heterologe vaccinatie is al eerder toegepast. Er bestaat een vaccin tegen ebola in twee dosissen, die elk gebaseerd zijn op het principe van het virale-vectorvaccin, maar de vector is niet dezelfde voor de eerste als voor de tweede dosis. Het combineren van virale vectoren heeft zo zijn voordelen: bij een virale-vectorvaccin neemt de immuunrespons af van dosis tot dosis, omdat het immuunsysteem antilichamen aanmaakt tegen de virale vector.De mix van een mRNA-vaccin en een virale-vectorvaccin (zoals BNT en ChAd) is toch nog net iets anders, omdat twee vaccintypes worden samengebracht. Het versterkte effect wordt hier toegeschreven aan het feit dat mRNA-vaccins vooral een krachtige antilichaamrespons opwekken, terwijl virale-vectorvaccins zich onderscheiden door een goede stimulatie van de T-celrespons. Het heterologe schema brengt als het ware het beste van twee werelden samen.De Amerikaanse immunoloog Zhou Xing verwijst op de site van Nature naar de mogelijkheid om met een heteroloog schema een verhoogde antilichaamtiter tot stand te brengen, wat dan weer iets anders is dan het gecumuleerde effect van de antilichaam- en de T-cel-respons (1). Xing baseert zich op de resultaten van de nog niet gepubliceerde CombivacS-studie, die in Spanje loopt en waarbij deelnemers een dosis BNT kregen, minstens acht weken na een eerste dosis ChAd. Voor wie denkt dat hij over onvoldoende kennis beschikt om het versterkte effect van heterologe vaccinatieschema's te verklaren, spreekt immunoloog Wolfgang Leitner troostende woorden (2): "Als je twee platforms samenbrengt, krijg je meer dan de som van beide. Kennelijk treedt er synergie op. Maar om eerlijk te zijn: we begrijpen momenteel het onderliggende mechanisme niet."