...

Dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, schreef op een originele manier een verslag over het voorbije covid-jaar 2020. Hij vergelijkt de afgelopen vier kwartalen met de 20ste eeuw. Want ook vorig jaar kunnen we spreken van een belle époque, twee wereldoorlogen, een interbellum en een naoorlogse periode, betoogt Claeys. Bovendien zit hij traditiegetrouw niet verlegen om enkele opmerkelijke uitspraken. Want, zo lezen we in het jaarverslag: "Ergernis van vroeger blijkt in 2020 een deel van de redding." Waarbij de Gentse chirurg onder meer verwijst naar het aanzwellende, geldverslindende middenkader in de ziekenhuizen, naar de ziekenhuisaccreditering, de invoering van de hoofdartsen, de bijzondere bekwaming in intensieve geneeskunde, het erkennen van spoedgeneeskunde enz. Verplichtingen die de overheid in de loop der jaren - en vaak onder luid protest van de artsen(syndicaten) - invoerde. Maar in deze pandemische tijden bewijzen al deze maatregelen in combinatie met de inzet van velen toch maar hun nut, betoogt Claeys.