...

Vanaf de jaren 1970 verandert de omgang met het lichaam in de fotografie radicaal: het gaat niet meer om de documentaire benadering van het lichaam 'an sich', het lichaam wordt gezien als 'een fluctuerend projectievlak' waarop fundamentele vragen rond weergave, identiteit en relatie tussen de verschillende geslachten kunnen worden gereflecteerd. Het lichaam krijgt een ideologische betekenis, wat tot uiting komt in wat men is gaan noemen staged photography, een kunstvorm waarin de realiteit niet louter wordt gereproduceerd, maar wel gedramatiseerd en gefictionaliseerd. Drie belangrijke tendensen tekenen zich vanaf de laatste decennia van de 20ste eeuw af in de fotografie: de overgang van modernisme naar postmodernisme, gekoppeld aan een discours rond geslacht, identiteit en feministische theorieën; de ontwikkeling van body art en performance; de overgang van een instant fotografie ( street photography) naar een geënsceneerde fotografie. Heel wat bekende namen passeren de revue in deze mooi gepresenteerde tentoonstelling: internationaal gerenommeerde artiesten als Hiroshi Sugimoto, Cindy Sherman en uit ons land, Jan Vercruysse en Lili Dujourie. Een knap geïllustreerde catalogus uitgegeven bij Uitgeverij Snoeck (in het Nederlands en het Frans) gaat dieper in op deze boeiende problematiek.