...

De plaats van een medisch ongeval is doorgaans (86%) een ziekenhuis en meestal is er een arts bij betrokken - vooral orthopedisten.De procedure is lang en omslachtig, kan jarenlang aanslepen en zelfs nooit afgewerkt worden. "Gemiddeld mag je op 1.000 dagen rekenen om te weten of een dossier ontvankelijk verklaard wordt of niet", zo klink het op de communicatiedienst van het FMO. In een eerste fase onderzoekt men de ontvankelijkheid van de aanvraag. Daarna worden alle nuttige en nodige stukken opgevraagd. Na analyse kan het FMO een expertise vragen bij een gespecialiseerde zorgverlener. "Dat is een probleem want er is maar een beperkt aantal artsen hierin gespecialiseerd. De wachttijd kan soms behoorlijk oplopen." Sinds de oprichting bestelde het Fonds 2.809 expertises, goed voor 5,1 miljoen euro.Het FMO geeft vervolgens een advies op basis van het expertenverslag en de eigen analyse. "Als het dossier volledig is, kan dat leiden tot een rapport. Soms zijn er nog meer stukken nodig en moet de periode verlengd worden", laat de communicatiedienst weten. In 7% van de gesloten dossiers kende het FMO in 2018 een vergoeding toe, waarvan 2% dossiers medische ongevallen zonder aansprakelijkheid en 5% met aansprakelijkheid.Zowat 62% van de aanvragen komt niet in aanmerking voor een vergoeding omdat de schade geen verband houdt met de verstrekte zorg of met de gekende verwikkelingen, enz. Heel wat aanvragen kan men vermijden door snellere en betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt, meent het FMO.