...

Natuurlijk zijn de face-to-face contacten van de arts met zijn patiënten de corebusiness van zijn praktijk. Maar om die opdracht tot een goed einde te brengen, en zijn beroep naar behoren uit te voeren, wat zoveel betekent als een kwalitatieve zorg waarborgen, moet hij tegelijk - en dat is iets waarvan men zich soms te weinig rekenschap geeft - een hele reeks noodzakelijke taken doen die tijdrovend zijn en meestal niet vergoed.