...

In het jaarverslag 2022 van Recip-e staat heel wat info over de grote projecten die eraan komen, waaronder de verwijsvoorschriften. Is het de bedoeling om deze tegen 2024 te digitaliseren? We werken op twee fronten. Ten eerste het digitaliseren van de verwijsvoorschriften, ten tweede het werk verder zetten dat we gestart zijn met de farmaceutische voorschriften. Het uiteindelijke doel is om alle voorschriften te digitaliseren. De uitdaging op het gebied van verwijsvoorschriften is nieuw. We werken samen met het Riziv via werkgroepen om de behoeften van de gebruikers te identificeren. Recip-e is verantwoordelijk voor het valideren van de digitale oplossing, terwijl softwareontwikkelaar Smals instaat voor de technische ontwikkeling. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de behoeften van het veld. Deze manier van werken, via werkgroepen, maakt het mogelijk om artsen erbij te betrekken. Ja, dat klopt. We zijn zelfs verplicht om de vertegenwoordiging van zorgverleners in de verschillende commissies van het Riziv te respecteren. Bij de behoefteanalyse - een eerste stap bij de creatie van een product - is het noodzakelijk om mensen uit het veld te betrekken. Ze weten wat werkt en wat niet werkt, en geven ons ook een aantal zeer goede ideeën over hoe we de situatie kunnen verbeteren. Het digitaliseren van voorschriften komt tegemoet aan een behoefte uit het veld om de workflow en het communicatieproces tussen voorschrijvers, zorgverleners en patiënten te verbeteren. Wat is de toegevoegde waarde voor artsen? Het trio voorschrijver - zorgverstrekker - patiënt krijgt toegang tot dezelfde database. Dit maakt het mogelijk om na te gaan of het voorschrift al dan niet wordt uitgeschreven, of de patiënt met de behandeling is begonnen en zo ja, op welke datum. Het verbetert de samenwerking tussen alle partijen, omdat de informatie beschikbaar is zonder dat er om gevraagd hoeft te worden. Digitale voorschriften zullen dus rijker zijn dan vandaag. Vandaag moeten artsen de telefoon pakken of de patiënt zien om deze informatie te verkrijgen. Recip-e benadrukt de centrale rol die huisartsen spelen bij het voorschrijven van verwijzingen. Is het de bedoeling om de huisarts centraal te stellen bij het voorschrijven? Bepaalde wettelijke vereisten moeten worden nageleefd. Dat hangt af van het type voorschrift. Sommige verwijsvoorschriften vereisen dat de stroom wordt geïnitieerd door een specialist. Maar in de meeste gevallen wordt de stroom geïnitieerd door de huisarts, die de zorg coördineert. Wanneer de huisarts een overzicht heeft van alle voorschriften voor alle zorgverleners, ziet hij of zij niet meer alleen wat hij of zij zelf voorschrijft, maar ook wat anderen voorschrijven en of de zorg al gestart of al beëindigd is. Dit is een voordeel op het vlak van therapietrouw, maar ook in termen van bewustwording en communicatie met patiënten. Het stelt artsen in staat om een meer geavanceerde kennis te hebben van het dossier van hun patiënt. Het andere grote project betreft het farmaceutisch voorschrijven. Wat zijn daar de volgende stappen? Eind dit jaar zullen artsen toegang hebben tot alle open farmaceutische voorschriften voor hun patiënten. Zelfs tot voorschriften die ze niet zelf hebben geïnitieerd. Dit zal de communicatie tussen zorgverleners verbeteren en onnodig voorschrijven helpen voorkomen. Het geeft ook informatie over wat er is voorgeschreven tijdens een ziekenhuisopname. Uiteindelijk maakt dit het makkelijker om de weg te vinden in een systeem waar informatie niet altijd even goed gestructureerd is, en bespaart het tijd. Wat zijn de deadlines voor verwijsvoorschriften? In een eerste fase zullen tegen november 2024 de verwijsvoorschriften voor thuiszorgverpleegkundigen gedematerialiseerd zijn. Dit vertegenwoordigt 50% van het volume aan verwijsvoorschriften. Daarna volgt een tweede fase waarbij acht tot tien zorgberoepen betrokken zullen worden. Dit gebeurt in twee fasen om de massa informatie te kunnen verwerken die van de werkgroepen wordt ontvangen. Tot slot komen de klinische biologie en andere beroepen die minder verwijsvoorschriften produceren aan bod. U bent sinds 2019 directeur van Recip-e. Ziet u een positieve evolutie in de digitalisering? Artsen zijn altijd voorstander geweest van dematerialisatie omdat het hun leven makkelijker maakt. Een ander voordeel voor hen is dat ze veel extra informatie krijgen dankzij de digitalisering. Patiënten hebben nu toegang tot een applicatie waarmee ze hun voorschriften kunnen raadplegen. Kortom, we zijn op weg naar een papierloze gezondheidszorg.