...

Longitudinaal onderzoek toont aan dat, van de mensen met een alcoholprobleem, twee derde een jaar later niet meer aan de criteria van een stoornis in het alcoholgebruik beantwoordt. En na vier jaar is 75% hetzij abstinent, hetzij een laagrisicodrinker. Blijkbaar focust het onderzoek te veel op de mensen met een ernstige verslaving, die een klinische behandeling vergt, en onderschatten we de veerkracht en het herstelpotentieel dat veel mensen hebben om zelf met hun probleem af te rekenen. Blijkbaar ook is volledige abstinentie, waartoe de meeste mensen niet bereid zijn, niet de enige weg. De herstelvisie, die niet zozeer focust op de stoornis maar veeleer op de mogelijkheden en de sterke kanten van elk individu, biedt daarom veel meer perspectief.