...

Op enkele dagen voor de verkiezingen van 26 mei is het wellicht gerechtvaardigd om even te herinneren aan die aandachtspunten uit mijn columns van de laatste jaren inzake gezondheidszorg.Reeds in 2016 werd er een oproep gedaan om de Orde van Artsen te hervormen en te moderniseren op basis van krachtlijnen die de Nationale Raad hiertoe had uitgewerkt.Een volgend blijvend aandachtspunt is de onnodige therapeutische en diagnostische handelingen die blijken te bestaan en die dringend dienen te worden aangepakt. Noch van de (magi)strale aanpak van depressie bij onze patiënten waarbij al te vlug wordt gegrepen naar antidepressiva, noch van de oproep om werk te maken van een terugbetaling van de psychologische ondersteuning en van een multidisciplinaire aanpak is tot op heden veel terecht gekomen. Zo ook blijft de tegenstrijdigheid waarbij de wachttijden voor specialisten des te langer worden naargelang er meer specialisten bijkomen.Het probleem van de buitenlandse artsen die naar ons land immigreren blijft in veel gevallen een probleem zowel qua taalgebruik als qua opleiding en ervaring.