...

Guy Gielis, directeur van het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) is vol lof voor het werk van de huisartsen in opleiding. Het zijn "helden in opleiding", vindt hij. Vooreerst herinnert Gielis eraan dat een performant opleidingsnetwerk van collegiale entrepreneurs klaar staat om de huidige gezondheidscrisis het hoofd te bieden. "850 huisartsen in opleiding en hun begeleiders verrichten overal in Vlaanderen en Brussel prachtig werk in de eerste lijn", zegt Gielis. "Het is bewonderenswaardig wat er allemaal gebeurt in het werkveld. Van onderuit passen huisartsen zich geruisloos en organisch aan deze pandemie aan." Noemenswaardige aarzelingen en knelpunten doen zich niet voor. "De haio's en hun praktijkopleiders nemen hun verantwoordelijkheid op." Normaal gesproken hadden de haio's van het tweede jaar op 31 maart moeten roteren naar hun volgende opleidingsplaats. Omwille van de coronacrisis verlengen ze hun verblijf op dezelfde stageplaats nu echter met een maand. "Ze werken dus collegiaal mee met de noodmaatregelen", vervolgt Gielis. "En waar dit uitzonderlijk niet mogelijk of zinvol bleek, werd in overleg snel een soepele oplossing gevonden." Hij wijst er tevens op dat ook het ICHO en de universiteiten kort op de bal spelen. "Live opleidingsmodules voor haio's werden geannuleerd en digitaal georganiseerd. Deadlines voor sommige examens werden uitgesteld en er worden voorbereidingen getroffen om de vorm van sommige examens pragmatisch aan te passen." Tegelijk blijven stagemeesters-coördinatoren online of telefonisch contact houden met hun haio's. Ze geven intervisiesessies via online vergaderingen. "Ook hier blijft de nodige ondersteuning voorzien", zegt de ICHO-directeur.