...

Het effect van deze drie vaststellingen is heel belangrijk om tot een verantwoorde behoefteraming te komen voor het geheel van de sector geestelijke gezondheidszorg. Sowieso kunnen we nu reeds stellen dat een beperkte verdere vermindering van een aantal psychiatrische bedden in bepaalde regio's tot de mogelijkheden behoort. De vrijgekomen middelen moeten niet alleen dienen voor bijkomende mobiele teams, maar tevens voor de verdere intensifiëring van bestaande bedden. Uiteraard zal in dat globaal masterplan voldoende aandacht moeten gaan naar het luik preventie, alsook naar een verdere uitbouw van de samenwerking tussen de verschillende lijnen binnen de geestelijke gezondheidsnetwerken en met de locoregionale klinische netwerken en de eerstelijnsnetwerken.Het antwoord op de uitgangsvraag 'Zijn er nog te veel psychiatrische bedden in ons land?' ligt bijgevolg niet voor het grijpen, maar moet voorafgegaan worden door een goed onderbouwde wetenschappelijke studie.?