...

Tijdens het eerste kwartaal 2022 daalde het aantal nieuwe inschrijvingen in ons land naar een historisch dieptepunt. Corona en een tekort aan halfgeleiders en kabelbomen hebben de productie verstoord en geleid tot historisch lange levertermijnen. Maar ook in de twee voorgaande jaren bleef de autoverkoop beneden de verwachtingen. Schuld zijn de transitie van verbrandings- naar elektromotoren en het onsamenhangend, weinig stimulerend overheidsbeleid inzake elektromobi- liteit en autofiscaliteit. Dat is ook de inschatting van Dieter Quartier, onafhankelijk consultant van zelfstandigen en KMO's inzake wagenparkbeheer. "De verschillende regio- regeringen in ons land hebben ieder een andere visie op mobiliteit en autofiscaliteit en handelen navenant. Bovendien veranderen zij om de haverklap de spelregels waardoor het voor bedrijven en beoefenaars van zelfstandige beroepen moeilijk is om op de hoogte te blijven van de recentste stand van zaken én om projecties in de tijd te maken. Kandidaat-kopers zijn radeloos, zij weten niet meer wat te kiezen en stellen daarom een beslissing uit. Want wat vandaag een lonende aankoop lijkt, kan morgen uitmonden in een miskoop. Ik ervaar ook dat vele mensen zich blindstaren op de aankoopprijs en te weinig rekening houden met de onderhouds- en brandstofkosten en de wederverkoop- of inruilwaarde. Of zij nemen hun wensen voor werkelijkheid." "Vraagt een klant mij om advies, dan stel ik een gebruikersprofiel samen dat rekening houdt met het aantal en de aard van de verplaatsingen, de functie van de auto binnen het gezin, de mogelijkheid van thuisladen, het beschikbare budget en de hoogdringendheid van de aankoop. Op basis daarvan werk ik enkele voorstellen uit die tegemoetkomen aan het mobiliteitsprofiel van de klant. Kan hij of zij thuis of op het werk niet opladen, dan komt een elektrische auto niet in aanmerking, zo eenvoudig is dat. Een vertegenwoordiger die dagelijks honderden kilometers moet afleggen, raad ik een diesel aan ondanks het feit dat een PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, nvdr) meer fiscale voordelen biedt. Ik wijs de klant ook op het belang van discipline bij het laden. De stroomrekening van iemand die constant aan een supercharger laadt, zal twee- tot driemaal hoger liggen dan van iemand die consequent thuis of aan een publieke laadpaal oplaadt." "Om oeverloze discussies te voor- komen, heb ik een tool ontwikkeld die de total cost of ownership berekent. Dat is meer dan optelsommetje van getallen. Vooreerst komt het eropaan een correcte inschatting te maken van de kosten op basis van verschillende variabelen. Ik koppel daar een projectie in de tijd aan vast die rekening houdt met mogelijke economische en politieke ontwikkelingen. Dat die een zware impact kunnen hebben, bewijzen de explosief gestegen brandstof- en energiekosten na de Russische invasie in Oekraïne."Plug-in hybrides die bestaan uit een combinatie van een traditionele verbrandings- en elektromotor verkopen als warme broodjes en zijn in de markt gezet om de weg te effenen richting full electric cars. Nu die laatste in opmars zijn, lijken PHEV's ten dode opgeschreven. "Niet akkoord. De nieuwste generatie plug-in hybrides van Mercedes beschikt over een reëel elektrisch rij- bereik van bijna 100 kilometer. Dat is ruimschoots voldoende voor de meeste dagelijkse verplaatsingen. De andere merken zullen snel volgen. Een zelfstandige of bezitter van een bedrijfswagen die consequent thuis of op het werk oplaadt, doet met een PHEV financieel nog altijd een goede zaak en stoot tijdens het rijden weinig of geen schadelijke CO2 uit. Hoe groter en duurder de PHEV, hoe kleiner de opleg van 10.000 à 15.000 euro voor hybrideaandrijving in verhouding tot de prijs van een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Wie twijfelt aan de return on investment raad ik aan een kosten/batenanalyse te laten maken. Meestal valt die positief uit, wat mij laat veronderstellen dat plug-in hybrides nog jaren goed blijven verkopen."Tot slot nog dit: vele automerken hebben recent talrijke budgetvriendelijke modellen afgevoerd ten voordele van duurdere modellen met een hogere winstmarge. Het aanbod aan min of meer betaalbare PHEV's wordt kleiner in plaats van groter.