...

Niet alleen de oppositie klonk scherp, ook coalitiegenoot N-VA bij monde van Lorin Parys.Oorverdovend stil was het dan weer bij Open VLD en CD&V, de partij van Wouter Beke. Hannes Anaf (Sp.a) schetste de voorgeschiedenis. In een artikel in Knack liet prof. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer zich kritisch uit over de contactopsporing en over minister Beke zelf. Enkele dagen later vermeldt het verslag van de Stuurgroep een vraag van het kabinet aan Vivel - waarvoor De Maeseneer in de Stuurgroep zit - om "zich intern te beraden over haar afvaardiging". Een week later vervangt Vivel-directrice en voormalig adjunct-kabinetschef van Jo Vandeurzen (CD&V) dokter Caroline Verlinde De Maeseneer. Is Beke persoonlijk tussengekomen om "de professor uit de stuurgroep te gooien? En worden kritische stemmen monddood gemaakt omdat ze niet in het kraam van de minister passen", vroeg Anaf zich af. Lorin Parys benadrukte de "dubieuze rol" van het christelijk ziekenfonds. Het gaat over een contract voor contact- opsporing van 100 miljoen, aldus Parys. "CM-topman Luc Van Gorp zetelt in de stuurgroep terwijl de kabinetschef en de adviseur contactonderzoek van Wouter Beke - respectievelijk Katrien van Kets en dokter Michiel Callens - ex-CM-werknemers zijn. Hoe kan het dat uitgerekend zij vanuit het kabinet een belangrijk contract met hun ex-werkgever opvolgen en controleren?", vroeg Parys. Ook voor Celia Groothedde (Groen) valt de houding van Beke niet uit te leggen. "Naar De Maeseneer bellen om de plooien zogezegd glad te strijken en iets later Vivel voor de keuze stellen: iemand anders in de stuurgroep of Vivel eruit. Hoe rijm je dat? Graag respect voor experts", aldus Groothedde. Dokter Lise Vandecasteele (PVDA) benadrukte dat het contactonderzoek de eerste lijn overspoelt. "We kunnen de expertise van Jan De Maeseneer dus goed gebruiken. Het beleid kritisch in vraag stellen, is gezond. Hamvraag is hoe deze regering hiermee omgaat?," aldus Vandecasteele. Overigens prezen parlementsleden van uiterst links tot uiterst rechts de competentie van Jan De Maeseneer als internationale autoriteit in zijn vakgebied. In zijn repliek hamerde Wouter Beke erop dat het contract van 100 miljoen met het consortium over contactopsporing door de hele regering werd afgesloten. "En de leden zetelen niet ten persoonlijke titel in de stuurgroep maar namens hun organisatie. Sprak De Maeseneer in de pers namens zichzelf of namens Vivel? Twijfelt Vivel over zijn eigen deelname?" Volgens Beke is hij niet gevallen over de kritiek van de professor en heeft het kabinet Vivel niet gevraagd iemand anders af te vaardigen. "De wissel zat er aan te komen. Ik heb de opmerkingen van de professor trouwens ter harte genomen en zorgraden en eerstelijnszones in het kader van corona versterkt." De parlementsleden kon Beke alvast niet overtuigen. "Uw uitleg hangt met haken en ogen aan elkaar en is wars van de realiteit", dixit Anaf, die naar de letterlijke tekst in het verslag van de stuurgroepvergadering verwees. "Een minister die feiten verdraait en mist spuit... Hoe kan die nog waarheidsgetrouwe adviezen verwachten? Wat is het belangrijkste? De strijd tegen het virus of uw eigen vel redden?" Ook Parys kon kop noch staart aan het antwoord krijgen en bleef zich afvragen of het ethisch is dat ex-werknemers van de CM op het kabinet een contract van tientallen miljoenen onderhandelen. Groothedde en Vandecasteele vielen bij. Voor Emmanuel De Reuse (Vlaams Belang) is de kritiek van de professor op de aanwezigheid van de CM in het kabinet de enige echte reden van zijn verwijdering. "Wie is baas op het kabinet? Wouter Beke? De kabinetschef? De raad van bestuur van de CM?" Hand op het hart herhaalde Wouter Beke echter: "Nooit, nooit heb ik gevraagd dat De Maeseneer uit de stuurgroep zou geweerd worden. En mijn kabinet onderhandelde het contract niet, dat gebeurde door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Daarna werd het voorgelegd aan de Vlaamse regering."